13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

11 juli 2018

Bostaden och klimatet – Vad tycker du?

Den 4 juli var Grön BoStad på plats i Almedalen och arrangerade ett afternoon tea på Teaterskeppet kring temat Bostäder och klimat. Diskussionen inleddes med en presentation från Kevin Anderson kring Sveriges koldioxidbudget och vad…

Läs hela artikeln

11 juli 2018

Strategisk inriktning för tillväxt och attraktionskraft i Stockholm

Den 19 juni beslutade riksdagen om att flytta ansvaret för regional utveckling i Stockholms län från Länsstyrelsen till Landstinget. Men det betyder inte att Länsstyrelsen i Stockholm slutar att intressera sig för tillväxtfrågor…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Stockholm kan lära om strategisk samverkan och cirkulär ekonomi från Slovenien

Som ett led i erfarenhetsutbytet inom Interreg Europe-projektet HIGHER arrangerades en konferens och studiebesök i Ljubljana, Slovenien den 3–4 juli. Temat för dagarna var etablering av strategiska forsknings- och innovationspartnerskap (STRIPs) och ett…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

3 juli 2018

FoodTech visade upp framtidens mat

Sweden FoodTech arrangerade 7-8 juni The Big Meet, en inspirerande konferens på temat framtidens mat – med många innovativa inslag. Närmare 450 personer från hela världen kom till Kulturhuset i Stockholm för den…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

OECD ser stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion

Trots ökningar i produktivitet och hållbarhet står svensk livsmedelsproduktion fortfarande inför stora utmaningar. Det konstateras i OECD-rapporten som presenterades den 8 juni på Näringsdepartementet. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

28 juni 2018

Svårt att växa från startup till storföretag

Startupmanifestet 2.0 presenterades den 27 juni hos startuphubben SUP46. Startupmanifestet baseras på en undersökning av hur startups ser på vad politikens insatser betyder för dem. Efter presentationen följde en paneldebatt där moderatorn Annika…

Läs hela artikeln

18 juni 2018

Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan?

Den 13 juni hölls vårens sista Estradföreläsning. Fokus låg på hur misslyckanden kan hjälpa oss framåt i innovationsarbetet. Utöver spännande forskning som presenterades från Linköpings Universitet fick vi även se en exklusiv pop-up…

Läs hela artikeln