17 december 2018

Många ska samverka vid systemisk innovation

Vad är systemisk innovation? Kan systemisk innovation bidra till en bättre miljö? Det är frågor som forskarna Stefan Tongur och Fredric Bauer studerat i sina respektive avhandlingar och som diskuterades vid en Estradföreläsning…

Läs hela artikeln

12 december 2018

AI – science fiction eller verklighet?

Artificiell intelligens (AI) är komplext och har utvecklats i en rasande takt. Tekniken är svår att greppa och det behövs både utbildning och bättre förståelse för tekniken och hur den kan användas. Vid…

Läs hela artikeln

23 november 2018

Stockholms FoodTech på Sustainology Summit 2018 i New York

Den 13 november arrangerades Sustainology Summit 2018 av Swedish American Chamber of Commerce i New York. Från Stockholm deltog bland annat Invest Stockholm med en delegation av företag som fick möjlighet att presentera sina verksamheter.…

Läs hela artikeln

22 november 2018

Stockholmsregionen behöver prioriteringar för det framtida tillväxtarbetet

För att få tillgång till nationell och europeisk finansiering i framtiden blir det allt viktigare att göra strategiska prioriteringar med utgångspunkt i regionala styrkeområden. Därigenom vill man uppmuntra till en mer effektiv användning…

Läs hela artikeln

22 november 2018

Digital innovation – när förutsättningarna ständigt förändras

Hur är det att innovera i ett digitalt landskap där förutsättningarna ständigt förändras? Vi går mot ökad individualisering, ett peer to peer-samhälle, där entreprenörer och användare själva är medskapare och förändringsagenter. Det menar…

Läs hela artikeln

22 november 2018

Samverkan i kluster – nyckeln till ekonomisk utveckling?

EU lyfter i olika sammanhang vikten av att det finns regionala kulturorganisationer, som kan representera företag och branscher i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att delta i internationella matchmaking-events eller att…

Läs hela artikeln

29 oktober 2018

Att tjäna pengar på digitalisering

Vid ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum den 26 oktober presenterade David Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, resultat från sin forskning. Han lyfte bland annat fram vikten av nya affärsmodeller för att dra nytta…

Läs hela artikeln

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

4 oktober 2018

Smart specialisering – ett nytt paradigm för regional innovation och utveckling!

I slutet av september samlades ett par hundra personer från hela världen i Sevilla för att diskutera forskning och praktik inom smart specialisering. För mig, som följt utvecklingen av begreppet ända sedan hösten…

Läs hela artikeln

4 oktober 2018

Urbact City Festival 2018

Den 13-14 september samlades stadsplanerare, experter och politiker från Europeiska städer och regioner för årets URBACT City Festival som denna gång anordnades i Lissabon, Portugal. Under festivalen fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter…

Läs hela artikeln