26 oktober 2017

Kommer företagen åt forskningens infrastruktur?

mm
Maria Lindqvist

Forskningens infrastruktur har stor betydelse för att forskning och företag ska kunna samverka bättre. Det var ämnet för en konferens i Stockholm 25 – 26 oktober som jag var med på. Arrangerade gjorde projektet Baltic TRAM som är en del av Interreg-projektet Baltic Sea Region.

Jean Moulin vid The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) sammanfattade rekommendationerna för ökad företagssamverkan från arbetsgruppen för innovation.  Det handlade bland annat om:

  • behovet av samverkansorganisationer
  • stöd till företag
  • tillgänglighet
  • finansieringsmöjligheter
  • ökad kunskap om de möjligheter som finns
  • mer innovationsvänliga policyer för datahantering
  • effektivare regler för hantering av immateriella rättigheter och kostnader

Rätt hanterat, menade Moulin, är det möjligt att utnyttja forskningsinfrastrukturens potential som innovationshubbar full ut.

Samverkan, kompetens och finansiering

Förutsättningarna för ökad samverkan mellan forskningens infrastruktur och näringsliv har kartlagts i en rapport som Stefan Michalowski redogjorde för. Rapporten lyfter bland annat vikten av att ha rätt kompetens och attityder i ledningen av forskningsinfrastrukturerna och samverkansorganisationer. Att det finns externa finansiärer är en annan viktig faktor eftersom det inte är troligt att rådgivning och stödprogram till småföretag ska bli självfinansierade. Att ha oberoende, motiverade mellanhänder och att fokusera på ett fåtal områden var exempel på andra framgångsfaktorer.

Under konferensen presenterades även erfarenheter av samverkan mellan företag och forskningsinfrastrukturer från en rad projekt inom materialbranschen.

___

Ales Fiala från DG Research and Innovation presenterade kommissionens nya handlingsplan för långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer. Läs handlingsplanen

Läs mer om Baltic TRAM 

Läs mer om ESFRI

Läs rapporten

 

Relaterade inlägg

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

11 september 2018

EdTech hub invigd i Nacka

Den 5 september invigdes Beyond – Sveriges första EdTech-hubb i Nacka. Beyond erbjuder en samarbetsarena där nordiska start-ups och utvecklare inom utbildningsteknologi kan mötas, skapa och dela kunskap kring lärandets framtid. I samband…

Läs hela artikeln

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

26 mars 2018

Vinnovas innovationsdag

Årets innovationsdag hade en ny inramning. Med interaktiva framtidsspaningar, näringsriktig frukost, utställningar och föredrag fick aktörer från Innovationssverige tillfälle att träffas, reflektera och knyta kontakter. Professionalisering, kompetens och trygghet för framtida innovationskraft i…

Läs hela artikeln