Paul Lindquist, Karin Wanngård, Ann Linde och Mats Gerdau i det symboliska EU-handslaget.
27 oktober 2017

EU-handslaget i Stockholm

mm
Maria Lindqvist

Vi ska samarbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Stockholm. Det enades Stockholmsregionens Europaförening och EU- och handelsminister Ann Linde om på Stockholmsregionens Europadag den 26 oktober. Överenskommelsen är en del i regeringens ”EU-handslaget”, för att skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Bilden: Paul Lindquist, Karin Wanngård, Ann Linde och Mats Gerdau i det symboliska EU-handslaget.

EU går i rätt riktning

Björn Fägersten från Utrikespolitiska institutet konstaterade på Stockholmsregionens Europadag att utvecklingen inom Europa går snabbt. När ordföranden för kommissionen, Jean-Claude Juncker, talade om tillståndet i unionen för ett drygt år sedan låg fokus på Brexit, kriser, terrorattacker och ekonomisk tillbakagång. I årets tal var kärnbudskapet att Europa har vind i seglen! Men det kvarstår flera ödesfrågor för ökad integration inom Europa, framför allt vad gäller valutasamarbetet, migration och säkerhetsfrågor.

EU måste leverera mer

EU- och handelsminister Anne Lindhe menade att det är viktigt att EU fokuserar på att leverera på de beslut som redan fattats och inte på att göra flera stora fördragsändringar. Som exempel konstaterade hon att bara tre av Jean-Claude Junckers 22 förslag om digitalisering har genomförts.

Sverige driver på

Det är viktigt med en digital inre marknad med fri rörlighet, eftersom det bidrar till ökad export och fler jobb. För att kunna utöva påtryckningar i digitaliseringsfrågor finns en grupp med engagerade länder där Sverige ingår. Andra frågor som Sverige driver inom EU är bland annat klimat, miljö och energi samt migration.

Satsa på storstäder som tillväxtmotorer

I den efterföljande paneldiskussionen lyfte Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad, storstädernas betydelse för att fånga upp och lösa många samhällsutmaningar. Stockholm ligger i framkant när det gäller bland annat miljö- och klimatfrågor. Men det räcker inte att minska biltrafiken för att få ner koldioxidutsläppen – hälften av utsläppen kommer från jordbrukssektorn, sa Wanngård.

Paul Lindquist, fastighet- och investeringslandstingsråd, sa att det är storstadsregionerna som driver mycket av utvecklingen. Idag finns en politik för att utjämna skillnader mellan regioner, men det behövs en storstadpolitik så att även tillväxtmotorerna får stöd till utveckling.

Även Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka och ordförande i Storstockholm, konstaterade att man inte bara kan satsa på att lösa problem utan även måste fokusera på tillväxtmotorer som verkligen kan skapa resurser.

Läs mer på EU-kommissionens webb

Relaterade inlägg

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

27 april 2018

Hur kan digitaliseringspolitiken utvecklas?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? är titeln på en ny rapport som Tillväxtanalys presenterade den 26 april. Rapporten sammanfattar ett antal studier om digitaliseringens effekter och vad som…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

6 april 2018

Ny rapport: Digitalisering – mer än teknik

När det handlar om digitalisering anses Sverige ha kommit långt och vi rankas högt när det handlar om innovationsförmåga, konkurrenskraft och digital mognad. Stockholm uppmärksammas för sin starka startupscen, som genererat många internationellt…

Läs hela artikeln

22 mars 2018

FinTech i fokus på Estrad

Sverige har en lång tradition av att utveckla finansiella tjänster och har på senare år genererat FinTech-stjärnor med internationell lyskraft. FinTech brukar beskrivas som en affärssektor som tillhandahåller finansiella tjänster som använder mjukvara och…

Läs hela artikeln