23 november 2017

Tyskland bygger för integration

mm
Arivan Tutal

I oktober gjorde Länsstyrelsen en studieresa till Tyskland inom ramen för projektet Grön BoStad. Resan gick till utställningen Making Heimat om integration och bostadslösningar för drygt 1 miljon nyanlända som kom under 2015.

Bostadsutmaningen är stor i Tyskland, likaså efterfrågan på nya goda idéer och metoder för integration. Utställningen Making Heimat visar hur Tyskland öppnat sig för flyktingar. Ett imponerande antal bostadslösningar för nyanlända, från tillfälliga till nybyggen och ombyggnader av befintliga hus, parkeringshus och kontor visades upp.

Vi besökte också flera av projekten som presenterades från Frankfurt, Offenbach och München.

Frankfurt

Frankfurts centralt belägna kvarter Bahnhofsviertel är en stadsdel som i århundraden varit en blandning av olika kulturer och fungerar som ett ”transitkvarter” för många immigranter.

Offenbach

Offenbach har lång tradition av immigration. 152 nationaliteter samsas och tidigare arbetskraftsinvandrare utgör fortfarande de största grupperna, främst turkar, italienare och greker.

Att så många nationaliteter och språk samsas menar man är en av anledningarna till att samhället fungerar såpass bra som det gör. Ingen grupp är tillräckligt stor för att dominera, man måste samarbeta med varandra. Mathildenviertel fungerar som kärnan i Offenbachs ”Arrival City” och framställs som ett område där nyanlända kan få en start tack vare de låga hyrorna och att det går att få arbete genom kontakter.

München

Den tredje dagen beger vi oss till en central del av München och ett relativt nytt bostadsområde för nyanlända. Byggbolaget LiWood har byggt tvåvånings modulhus i trä. Byggmetoder och modulära koncept minskar byggtiden och de anlitades av staden för att bygga snabbt på tillgängliga ytor.

Vi ser också Max-Pröbst-Straße, där tillfälliga bostäder i form av stora containrar sattes upp för nyanlända. Tre lokaler och 42 container byggdes upp, två av dessa lokaler fungerade som vardagsrum och sovsalar med vardera 116 bäddar och ett som användes som matsal. Inredningen i dessa tillfälliga bostäder skiljer sig från andra platser, med höga träpaneler på 1,60 meter som används för att avskilja två, fyra eller fem sängar.

Vi besöker också ett projekt för integration och boende i centrala München bara hundra meter från en nysåld 140-miljonerslägenhet.

Ideell samverkan

Sista stoppet är ett exempel på ideell samverkan för integration och boende mitt i centrala München. Boenden i området renoverade ett fallfärdigt hus genom fundraising och genom att låta de boende själva bidra till renoveringen av lägenheterna. Den ideella gruppen ville samtidigt stärka den lokala sammanhållningen i området och bidra till långsiktig integration. Nyligen byggdes en hörnlokal i huset om till ett kafé och mötescentrum för fortsatt starkt lokalt engagemang.

Grön BoStad är ett strukturfondsprojekt som genom ett så kallat quadruple-helix-samarbete mellan akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, skapa tillväxt i små- och medelstora företag och verka för minskad segregation i regionen. KTH leder arbetet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsens roll i Grön BoStad är att skapa en arena och en process där forskning, företag och offentligt sektor möts för dialog och kommunikation. Arenan handlar om mobilisering, förankring och spridning av koldioxidsnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen.

Relaterade inlägg

11 juli 2018

Bostaden och klimatet – Vad tycker du?

Den 4 juli var Grön BoStad på plats i Almedalen och arrangerade ett afternoon tea på Teaterskeppet kring temat Bostäder och klimat. Diskussionen inleddes med en presentation från Kevin Anderson kring Sveriges koldioxidbudget och vad…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

19 mars 2018

Att lära av staden

I förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium med forskarna Johan P. Larsson och Martin Andersson, som presenterade den nya rapporten Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv. Syftet…

Läs hela artikeln

16 mars 2018

Vart vill regionerna i framtiden?

Temat för Reglabs årskonferens 2018 var framtiden – hur ser världen ut 2050 och vad kan regionerna göra för att bli attraktiva? Det här arbetar Reglabs medlemmar med under en framsynsprocess 2017–2018. Under två vintriga…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan. Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln