27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

mm
Maria Lindqvist

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer kan ha för regional utveckling och innovation.

Konferensen arrangerades i samarbete mellan två av EU-kommissionens Generaldirektorat (DG:n); DG Growth och DG Regio. Under konferensen fick vi tillfälle att höra representanter för flera av EU-kommissionens politikområden presentera sina tankar inför den kommande programperioden, efter 2020. Det handlade framför allt om vikten av att stärka regionernas fortsatta arbete med smart specialisering, utnyttja klusterstrukturer som verktyg och öka samarbetet mellan Europas regioner.

EU-kommissionen gör redan idag stora satsningar för att stärka regional utvecklingen och tillväxt i små och medelstora företag. Det handlar bland annat om att stärka klusterutveckling, tematiska samarbeten vid S3-plattformen för smart specialisering i Sevilla, satsningar på nyckelteknologier (Key Enabling Technologies, KET) och digitaliseringshubbar. Samtidigt behöver de regionala involveringsprocesserna och samarbetet mellan regionerna utvecklas ytterligare.

Under konferensen lyfte deltagarna behoven av:
– bättre mekanismer för koordinering
– minskade administrativa hinder
– stöd för samverkan
– tillgång till finansiering
– förbättrade partnerskap

Under en Open Space-diskussion fick deltagarna möjlighet att lyfta och diskutera konkreta förslag på insatser från kommissionen som skulle kunna lösa en del av dessa behov och underlätta samverkan mellan regionerna.

Läs mer i vårt nyhetsbrev

Läs mer på konferensens webbplats

Läs mer om DG Growth

Läs mer om DG Regio

Relaterade inlägg

11 september 2018

EdTech hub invigd i Nacka

Den 5 september invigdes Beyond – Sveriges första EdTech-hubb i Nacka. Beyond erbjuder en samarbetsarena där nordiska start-ups och utvecklare inom utbildningsteknologi kan mötas, skapa och dela kunskap kring lärandets framtid. I samband…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln