Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

mm
Maria Lindqvist

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär.

Konferensen var en av åtta på temat Smart industri, och arrangerades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA, Ericsson och Länsstyrelsen, med stöd av Tillväxtverket.

På bilden: Sara Masur, forskningschef Ericsson och dagens moderator Johan Carlstedt, IVA.

Se filmen med intervjuer från dagen.

Sara Mazur, forskningschef på Ericsson, inledde med att berätta om det utvecklingsarbete som just nu pågår för fullt runt 5G. I samarbete med externa partners inom olika sektorer driver Ericsson ett stort antal projekt runt om i världen för att ta fram nya tillämpningsområden. Det handlar om allt från självkörande gruvmaskiner i norra Sverige till jordbruksrobotar i italienska vingårdar och uppkopplade plantor i Malaysias mangroveträsk.

– Sverige ligger bra till inom 5G, menade Mazur. Det kan vara svårt för små företag att komma in i våra projekt, men vi vill säkerställa att piloter som utvecklas behålls som öppna testarenor, t.ex. via forskningsinstituten inom RISE.

Hon menade även att Sverige behöver bli bättre på att arbeta med start-ups. Inom Ericsson finns idag ett drygt tiotal Ericsson Garage runt om i världen som syftar till att fånga upp och utveckla nya idéer.

Statssekreterare Eva Lindström presenterade regeringens satsning på smart industri. Läs mer.

Dessutom delade Husqvarnas Anders Johansson med sig av företagets erfarenheter av nya digitala affärsmodeller genom delningstjänsten Battery box, som utvecklats i samverkan med Telenor. Håkan Schildt från Scania konstaterade att företaget idag har 275 000 uppkopplade företag, vilket skapar förutsättningar att öka utnyttjandegraden och lönsamheten i transportindustrin.

Under dagen diskuterades en rad förutsättningar för att små och medelstora företag ska kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Det handlade bland annat om tillgången till kompetens, samverkan mellan olika aktörer och sektorer, ledarskap, attityder och mindsets för att förstå digitaliseringens potential.

Men, som Sara Mazur konstaterade, det handlar även om strategiska prioriteringar. Varken företag eller offentliga aktörer i regionen har obegränsade resurser utan måste prioritera de områden som kan ge bäst resultat.

Relaterade inlägg

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

27 april 2018

Hur kan digitaliseringspolitiken utvecklas?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? är titeln på en ny rapport som Tillväxtanalys presenterade den 26 april. Rapporten sammanfattar ett antal studier om digitaliseringens effekter och vad som…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

6 april 2018

Ny rapport: Digitalisering – mer än teknik

När det handlar om digitalisering anses Sverige ha kommit långt och vi rankas högt när det handlar om innovationsförmåga, konkurrenskraft och digital mognad. Stockholm uppmärksammas för sin starka startupscen, som genererat många internationellt…

Läs hela artikeln

26 mars 2018

Vinnovas innovationsdag

Årets innovationsdag hade en ny inramning. Med interaktiva framtidsspaningar, näringsriktig frukost, utställningar och föredrag fick aktörer från Innovationssverige tillfälle att träffas, reflektera och knyta kontakter. Professionalisering, kompetens och trygghet för framtida innovationskraft i…

Läs hela artikeln