11 december 2017

Test av projekt inom hållbart boende

mm
Arivan Tutal

Genom GrönBoStad kan små och medelstora företag i Stockholms län söka stöd för att testa tekniker och tjänster, exempelvis genom teknisk verifiering eller bedömning av miljöeffekter.

Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen och samt omkostnader kopplade till projektet.

Läs mer (pdf)

Läs om hur du söker (pdf)

Frågor: johan.strandberg@ivl.se