15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

mm
Maria Lindqvist

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm.

Öppna data i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms stad, Storsthlm och övriga 25 kommuner i länet i syfte att utveckla gemensamma standarder och tillgängliggöra de stora mängder data som skapas av offentliga aktörer. Projektet har beviljats 15 miljoner kronor för att stimulera användning av öppna data och underlätta kommersialisering i form av nya produkter och tjänster bland företag i Stockholmsregionen.

Projektet Frontrunners for sustainable innovation har beviljats 25 miljoner kronor i syfte att stärka och koppla ihop de tre testmiljöerna Urban ICT Arena (Kista), Södertälje Science Park och Open Lab. Tillsammans ska miljöerna bland annat stärka forskning, innovation och tillväxt i små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Läs mer

 

Relaterade inlägg

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln

23 november 2017

Tyskland bygger för integration

I oktober gjorde Länsstyrelsen en studieresa till Tyskland inom ramen för projektet Grön bostad. Resan gick till utställningen Making Heimat om integration och bostadslösningar för drygt 1 miljon nyanlända som kom under 2015. Bostadsutmaningen…

Läs hela artikeln

Paul Lindquist, Karin Wanngård, Ann Linde och Mats Gerdau i det symboliska EU-handslaget.
27 oktober 2017

EU-handslaget i Stockholm

Vi ska samarbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Stockholm. Det enades Stockholmsregionens Europaförening och EU- och handelsminister Ann Linde om på Stockholmsregionens Europadag den 26 oktober. Överenskommelsen…

Läs hela artikeln

27 oktober 2017

Ny satsning på talangjakt

Anne-Marie Fransson, tidigare VD för IT- och Telekomföretagen,  ska leda talangjakten i Kista. Läs mer

Läs hela artikeln

26 oktober 2017

Kommer företagen åt forskningens infrastruktur?

Forskningens infrastruktur har stor betydelse för att forskning och företag ska kunna samverka bättre. Det var ämnet för en konferens i Stockholm 25 – 26 oktober som jag var med på. Arrangerade gjorde…

Läs hela artikeln

Charlotta Dahlborg presenterar en bild av de mycket komplicerade nätverken mellan personerna bakom patenten.
20 oktober 2017

Att mäta innovation inom akademin

Att mäta samhällsnyttan av universitets och högskolors samverkansuppgift är svårt men viktigt, konstaterade filosofie dr Charlotta Dahlborg och teknologie dr Danielle Lewensohn från Karolinska Institutet vid en Estradföreläsning den 18 oktober. I internationella…

Läs hela artikeln

19 oktober 2017

Workshop med Photonic Sweden

Som ett inslag i det Europeiska fotonikprojektet ÉPRISE bjöd PhotonicSweden in till en workshop i Kista den 17 oktober. Programmet var späckat och vi fick höra om tolv företags och organisationers arbete och vardag…

Läs hela artikeln