29 januari 2018

Lågt risktagande kan hämma förnyelse i näringslivet

mm
Maria Lindqvist

Det menade professor Ivo Zander och docent Katarina Blomkvist från Uppsala universitet, när de presenterade resultaten av forskningsprojektet Intraprenörskapskompassen vid årets första ESTRAD-föreläsning den 23 januari.

Intraprenörskap handlar om att någon inom ett befintligt företag gör något som bidrar till förnyelse, t.ex. utvecklar en ny produkt, tjänst eller organisation. Detta är inget nytt, men intraprenörskap har inte uppmärksammats lika mycket som entreprenörskap, trots att båda faktorerna har betydelse för förnyelse och framgång. För att få veta mer om hur svenskt intraprenörskap ser ut, hur det varierar mellan olika företag och hur det kan påverkas, startades projektet Intraprenörskapskompassen.

Forskarna presenterade en modell baserad på tre samverkansprocesser;

  • Variation: att hitta nya idéer – antingen inom företaget eller externt (t.ex. genom samverkan, uppköp eller rekrytering)
  • Selektion: att prioritera mellan idéer, eftersom utvecklingsresurserna är begränsade
  • Retention: att säkerställa att idéerna finns kvar och utvecklas långsiktigt

Men hur väl dessa processer fungerar påverkas av företagens interna struktur, rutiner och kultur. Att decentralisering, informell styrning, ledningsstöd, en ambitiös kultur och formella system som backar upp processen är positivt för intraprenörskapet är kanske inte så förvånande. Men att en god tillgång till tid har en motsatt inverkan tål att tänkas på. Kan det vara så att kreativa företag helt enkelt inte får någon tid över?

Enligt studien betraktar 12 procent av deltagarna sig själva som intraprenörer, som leder/driver utveckling och kommersialisering av nya produkter och tjänster. Merparten av dessa är män på chefsnivå. Dessutom konstateras bland annat att merparten av idéerna genereras internt och att drivkrafterna i tillverkningsindustrin är något tydligare än i servicesektorn.

Sammantaget konstaterar forskarna att svenska företag har en försiktigt positiv syn på intraprenörskap, men att risktagandet är relativt lågt – trots att vi nu befinner oss i en högkonjunktur. Detta, menar Zander, kan få negativa konsekvenser på den långsiktiga konkurrenskraften!

Läs mer om rapporten:

Webb-TV med presentationen