Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

mm
Maria Lindqvist

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine, som har som affärsidé att sälja ren luft, genom att erbjuda effektiva oljedimavskiljare och användargränssnitt.

Bildtext: Eva Lindström, Samuel Holmström, Jens Lundqvist och Tuula Teeri.
Fotograf Robert Nygren.

Ett mycket spännande inslag i konferensen var att höra företagsledare från små och medelstora företag berätta om hur de, mer eller mindre systematiskt, påbörjat sin resa mot digitalisering. Bland finalisterna fanns allt från traditionella industriföretag som 3nine, Lundqvist Trävaru och Södra Skog, till tjänstebaserade företag som Fanhultstvätten, ett tvätteri som gjort en digitaliseringsresa över flera decennier, och Atacac, kreatörer som erbjuder personligt mode med hjälp av digitalisering.

Forskaren Danica Kragic Jensfeldt från KTH konstaterade att det finns stora möjligheter med den pågående digitaliseringen. Digitaliseringen innebär att vi i framtiden kan automatisera både fysiska och kognitiva processer. Men kommer våra egna mentala begränsningar påverka möjligheten att programmera maskiner att själva hitta nya lösningar? Kan vi förbättra interaktion via bildmedier och artificiell intelligens (AI)? Hur säkerställs företagens kompetens för att utnyttja alla de data som idag lagras i olika databaser? Det är bara några av utmaningarna vi står inför.

I en panel om satsningar för att underlätta små och medelstora företags digitalisering lyfte tillväxtdirektör Karina Uddén, från Länsstyrelsen i Stockholm, några av de processer som pågår i regionen. Exempelvis satsningar på kompetensförsörjning, kartläggningar för utveckling av den digitala infrastrukturen och etablering av testbäddar/samverkansplattformar som Urban ICT Arena i Kista och Södertälje Science Park.

Björn Lagnevik från Tillväxtverket lyfte satsningar för att komplettera kompetensen, exempelvis kring digitalisering. Maria Rosenberg från Teknikföretagen presenterade projektet kick-start, som erbjuder ett antal träffar där företagen kan få grundläggande kunskap om digitalisering. Kick-start fungerar som att tända lampan i ett mörkt rum, företagen ser fler möjligheter efteråt, menade Lagnevik.

I den efterföljande panelen med storföretag medverkade Ola Rollén, ABB; Sara Mazur, Ericsson och Mikael Leksell, Siemens. Alla var eniga om vikten av ökad samverkan mellan stora och små företag. Men även om det görs en hel del idag så kan det göras mer, menade paneldeltagarna. Det handlar exempelvis om att erbjuda testbäddar och öppna samverkansplattformar, utveckla ekosystem och interna satsningar på start-up verksamheter som Siemens Next47 och Ericson Garage.

Statssekreterare Eva Lindström på Näringsdepartementet konstaterade att även om regeringen har gjort mycket för att stimulera ökad digitalisering så återstår det mycket att göra. Dessutom menade hon att vi måste se till hela ekosystemet, inklusive kompetensförsörjning, om Sverige ska bli framgångsrikt.

Seminariet var en del i IVAs projekt Smart industri . Under 2017 genomförde IVA B2B-forum om små och medelstora företags digitalisering runt hela landet, bland annat hos Ericsson i Kista i november. I samband med detta har man ställt sig frågan om vad som behövs för ökad digitalisering i små och medelstora företag. Resultaten av projektet och en närmare presentation av finalisterna i tävlingen gavs under seminariet.

Läs rapporten