Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

mm
Maria Lindqvist

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine, som har som affärsidé att sälja ren luft, genom att erbjuda effektiva oljedimavskiljare och användargränssnitt.

Bildtext: Eva Lindström, Samuel Holmström, Jens Lundqvist och Tuula Teeri.
Fotograf Robert Nygren.

Ett mycket spännande inslag i konferensen var att höra företagsledare från små och medelstora företag berätta om hur de, mer eller mindre systematiskt, påbörjat sin resa mot digitalisering. Bland finalisterna fanns allt från traditionella industriföretag som 3nine, Lundqvist Trävaru och Södra Skog, till tjänstebaserade företag som Fanhultstvätten, ett tvätteri som gjort en digitaliseringsresa över flera decennier, och Atacac, kreatörer som erbjuder personligt mode med hjälp av digitalisering.

Forskaren Danica Kragic Jensfeldt från KTH konstaterade att det finns stora möjligheter med den pågående digitaliseringen. Digitaliseringen innebär att vi i framtiden kan automatisera både fysiska och kognitiva processer. Men kommer våra egna mentala begränsningar påverka möjligheten att programmera maskiner att själva hitta nya lösningar? Kan vi förbättra interaktion via bildmedier och artificiell intelligens (AI)? Hur säkerställs företagens kompetens för att utnyttja alla de data som idag lagras i olika databaser? Det är bara några av utmaningarna vi står inför.

I en panel om satsningar för att underlätta små och medelstora företags digitalisering lyfte tillväxtdirektör Karina Uddén, från Länsstyrelsen i Stockholm, några av de processer som pågår i regionen. Exempelvis satsningar på kompetensförsörjning, kartläggningar för utveckling av den digitala infrastrukturen och etablering av testbäddar/samverkansplattformar som Urban ICT Arena i Kista och Södertälje Science Park.

Björn Lagnevik från Tillväxtverket lyfte satsningar för att komplettera kompetensen, exempelvis kring digitalisering. Maria Rosenberg från Teknikföretagen presenterade projektet kick-start, som erbjuder ett antal träffar där företagen kan få grundläggande kunskap om digitalisering. Kick-start fungerar som att tända lampan i ett mörkt rum, företagen ser fler möjligheter efteråt, menade Lagnevik.

I den efterföljande panelen med storföretag medverkade Ola Rollén, ABB; Sara Mazur, Ericsson och Mikael Leksell, Siemens. Alla var eniga om vikten av ökad samverkan mellan stora och små företag. Men även om det görs en hel del idag så kan det göras mer, menade paneldeltagarna. Det handlar exempelvis om att erbjuda testbäddar och öppna samverkansplattformar, utveckla ekosystem och interna satsningar på start-up verksamheter som Siemens Next47 och Ericson Garage.

Statssekreterare Eva Lindström på Näringsdepartementet konstaterade att även om regeringen har gjort mycket för att stimulera ökad digitalisering så återstår det mycket att göra. Dessutom menade hon att vi måste se till hela ekosystemet, inklusive kompetensförsörjning, om Sverige ska bli framgångsrikt.

Seminariet var en del i IVAs projekt Smart industri . Under 2017 genomförde IVA B2B-forum om små och medelstora företags digitalisering runt hela landet, bland annat hos Ericsson i Kista i november. I samband med detta har man ställt sig frågan om vad som behövs för ökad digitalisering i små och medelstora företag. Resultaten av projektet och en närmare presentation av finalisterna i tävlingen gavs under seminariet.

Läs rapporten

 

 

Relaterade inlägg

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan. Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Goda idéer för hållbar bostadspolitik

Hur kan forskning och innovationer bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Vilka är utmaningarna? Vad kan sektorn göra, vad ligger på regeringens bord och vad är viktigast att prioritera? Den första…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Pris till svenska uppfinnare

Fyra svenska uppfinnare fick pris i konkurrens från mer än 40 länder vid World Invention and Innovation Forum. Alla fyra vinnande uppfinningar platsar väl inom FN:s hållbarhetsmål. NonoControl, världsledande partikelrenare med applikationer för…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Ny rapport från Riksrevisionen

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop 12,3 miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen konstaterar att detta är ineffektivt resursutnyttjande och efterlyser tydligare styrning från regeringens sida. De statliga lärosätenas…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Urban odling – härodlat, inte bara närodlat

Högdalen i södra Stockholm är platsen för en spännande testmiljö för odlare, teknikinnovatörer och stadsutvecklare som vill prova klimatskyddad urban odling. Anläggningen, som ligger i ett tidigare oanvänt garage under jord i Citycons…

Läs hela artikeln