19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

mm
Maria Lindqvist

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”?

Vid det här laget har argumenten om varför vi behöver strategier för smart specialisering presenterats av många, inklusive mig själv. Vid konferensen inledde Tim Brooks med att påminna om att sammanhållningspolitiken i framtiden kommer att få mindre medel till följd av Brexit och nya prioriteringar inom kommissionen. Det innebär att frågan om smart specialisering kommer starkt, som ett verktyg att få ut mer effekt av mindre medel! Även Isabel Poli, från DG Regio, betonade att smart specialisering kommer att prägla fler av kommissionens program och politikområden i framtiden, med hänvisning till det halvtidsöversynen av smart specialisering och det meddelande som presenterades i Helsingfors i juli 2017.

Som inspiration presenterades tre internationella exempel på arbetet med att utveckla strategier för smart specialisering. James Wilson från Baskien påpekade att smart specialisering inte är radikalt annorlunda mot tidigare policyarbete i regionen. Däremot har man successivt ändrat fokus från infrastrukturinvesteringar, via effektiviseringsinsatser till innovation och diversifiering. Under de senaste fem åren har en ny regional ledningsstruktur utvecklats, med bred involvering och fokus på uppskalning snarare än nyföretagande.

Kristiina Jokelainen från finska Lappland påpekade att smart specialisering måste baseras på de investeringar som gjorts och den kunskapsbas som finns. Regionen satsar på modern klusterpolitik för att utveckla samarbeten och öka värdeskapandet i regionen.
– Det handlar om att på ett mjukt sätt tvinga aktörer att samarbeta, menade Jokelainen.

Södra Danmark har, med utgångspunkt i regionens styrkeområden och framtidspotential, vaskat fram fyra prioriteringar och ett antal horisontella områden (t.ex. internationalisering, digitalisering, automatisering, kvalificerad arbetskraft, social inkludering och nya initiativ), berättade Dorte Kusk. Inom varje prioritering finns idag en klusterorganisation med deltagare från olika samhällssektorer som stöttar utvecklingen av ekosystemen ur olika perspektiv. Men för att få support måste klusterorganisationen ha en legitimering från EU-systemet.

På eftermiddagen presenterade seniorforskare Jukka Teräs, Nordregio, en kommentar från Dominique Foray, en av upphovsmännen bakom begreppet, om hur man misslyckas med smart specialisering:

” The fundamental cause of failure: presenting what already exists without taking into account the importance of entrepreneurial discovery.
– You just present grand themes ´biotechnology and environment, health…´
– You just present the strong points of public research
– You simply recycle cluster programmes”

Avslutningsvis hänvisade Teräs till det seminarium som vi arrangerade på Länsstyrelsen i Stockholm i december 2017. Där ställdes frågan: är smart specialisering verkligen något för en storstadsregion? På detta svarade han ja och påpekade att i de flesta andra sammanhang är argumentet att begreppet passar bättre för städer än för glesbygd.

Innan dagen avslutades med en sammanfattande paneldiskussion med regionala och nationella aktörer gav professor emeritus Håkan Ylienenpää några personliga reflektioner kring begreppen smart och specialisering. Därefter presenterade han ett antal styrkeområden i Norrbotten och hur de kan utgöra grunden för att utveckla nya framtidsområden baserade på relaterad variation (related variety).

Relaterade inlägg

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan. Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln