8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

mm
Johan Genneby

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan.

Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och omställningsförmåga, samt göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Den utgår från fyra särskilda fokusområden:

– Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

– Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.

– Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

– Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Regeringens nya handlingsplan, som lanserades på konferensen Tema Smart Industri, omfattar 37 nya åtgärder. Exempel på de nya satsningarna är Industriklivet för att minska utsläpp av växthusgaser, Kompetenslyftet med en stor satsning på Yrkeshögskolan, uppvärdering av yrkesprogrammen, ett nationellt testcenter för elfordon och ett program för automations- och robotiseringslösningar för små och medelstora industriföretag i hela landet.

Vi tänker kanske inte alltid på det, men Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda – efter Västra Götalandsregionen. Därför är det viktigt att Stockholmsregionen tar del av de nationella satsningar som nu görs, exempelvis två nya uppdrag till Tillväxtverket:

– Smart industri i regionerna (90 mkr under 2018-2020)

– Automation och robotisering för att främja ett robotlyft i SME (110 mkr under 2018-2021)

Smart industri i regionerna omfattar insatser som ska stimulera och verka för genomförandet av strategin Smart industri på regional nivå och utifrån specifika förutsättningar öka industrins konkurrenskraft och omställningsförmåga. Medlen kommer att fördelas över perioden med 20 mkr 2018, 30 mkr 2019 och 40 mkr 2020.

Robotlyftet ska främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion och därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Läs mer om Smart industri

Relaterade inlägg

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

26 mars 2018

Vinnovas innovationsdag

Årets innovationsdag hade en ny inramning. Med interaktiva framtidsspaningar, näringsriktig frukost, utställningar och föredrag fick aktörer från Innovationssverige tillfälle att träffas, reflektera och knyta kontakter. Professionalisering, kompetens och trygghet för framtida innovationskraft i…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln

19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”? Vid det här laget har…

Läs hela artikeln

Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine,…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln