8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

mm
Johan Genneby

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan.

Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft och omställningsförmåga, samt göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Den utgår från fyra särskilda fokusområden:

– Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

– Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.

– Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

– Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Regeringens nya handlingsplan, som lanserades på konferensen Tema Smart Industri, omfattar 37 nya åtgärder. Exempel på de nya satsningarna är Industriklivet för att minska utsläpp av växthusgaser, Kompetenslyftet med en stor satsning på Yrkeshögskolan, uppvärdering av yrkesprogrammen, ett nationellt testcenter för elfordon och ett program för automations- och robotiseringslösningar för små och medelstora industriföretag i hela landet.

Vi tänker kanske inte alltid på det, men Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda – efter Västra Götalandsregionen. Därför är det viktigt att Stockholmsregionen tar del av de nationella satsningar som nu görs, exempelvis två nya uppdrag till Tillväxtverket:

– Smart industri i regionerna (90 mkr under 2018-2020)

– Automation och robotisering för att främja ett robotlyft i SME (110 mkr under 2018-2021)

Smart industri i regionerna omfattar insatser som ska stimulera och verka för genomförandet av strategin Smart industri på regional nivå och utifrån specifika förutsättningar öka industrins konkurrenskraft och omställningsförmåga. Medlen kommer att fördelas över perioden med 20 mkr 2018, 30 mkr 2019 och 40 mkr 2020.

Robotlyftet ska främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion och därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Läs mer om Smart industri

Relaterade inlägg

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Goda idéer för hållbar bostadspolitik

Hur kan forskning och innovationer bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Vilka är utmaningarna? Vad kan sektorn göra, vad ligger på regeringens bord och vad är viktigast att prioritera? Den första…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Pris till svenska uppfinnare

Fyra svenska uppfinnare fick pris i konkurrens från mer än 40 länder vid World Invention and Innovation Forum. Alla fyra vinnande uppfinningar platsar väl inom FN:s hållbarhetsmål. – NonoControl, världsledande partikelrenare med applikationer…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Ny rapport från Riksrevisionen

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop 12,3 miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen konstaterar att detta är ineffektivt resursutnyttjande och efterlyser tydligare styrning från regeringens sida. De statliga lärosätenas…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln