10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

mm
Maria Lindqvist

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var de framtida effekterna av Brexit.

Michael Barnes, från Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership, konstaterade att det fortfarande råder stor osäkerhet kring många frågor, exempelvis handelsfrågor och arbetskraftens mobilitet. Men det är även oklart hur Storbritannien ska kunna medverka i territoriella projekt och internationella samarbeten – oavsett finansiering från EU eller inte. Även om omställningsperioden pågår ända fram till slutet av 2021 så är det svårt att ställa om, om man inte vet vart man är på väg, menade Barnes.

Eftersom Storbritanniens politik gått ifrån regionbegreppet så finns inte heller några regionala strategier för smart specialisering. Däremot är Cambridge en nationell smart specialiserings-hub för utlandsinvesteringar. Universitetsstaden Cambridge och den mer rurala ”smarta staden” Peterborough har gemensamt prioriterat en rad viktiga sektorer. Det handlar om life science, cleantech, agritech, rymd och försvarsindustri, avancerad tillverkning, samt digital och kreativ sektor. Inom dessa områden har regionen fler internationella företag. Cambridge har goda erfarenhet från tidigare EU-samarbeten, bland annat tillsammans med Malmö och Hamburg kring Smart liv. Och oavsett vad som sker efter Brexit så menar Barnes att det finns ett behov av att fortsätta den typen av internationella samarbeten!

Även Geoff Archer, från East of England European partnership i Bryssel, betonade vikten av fortsatta internationella samarbeten. Idag medverkar aktörer från östra England i ett stort antal EU-program och enligt överenskommelserna så kan Storbritannien ta del av EU-finansiering i projekt som beslutades innan Brexit fram till 2020. Men Archer vädjade till deltagarna att även efter Brexit tänka på Storbritanniens aktörer som möjliga samarbetspartners, för att skapa kritisk massa, bygga nätverk och kombinera olika styrkeområden. East of England kan exempelvis fungera som kontaktpunkt med Jiangsu i China, där man har ett väl etablerat samarbete.