10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

mm
Maria Lindqvist

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var de framtida effekterna av Brexit.

Michael Barnes, från Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership, konstaterade att det fortfarande råder stor osäkerhet kring många frågor, exempelvis handelsfrågor och arbetskraftens mobilitet. Men det är även oklart hur Storbritannien ska kunna medverka i territoriella projekt och internationella samarbeten – oavsett finansiering från EU eller inte. Även om omställningsperioden pågår ända fram till slutet av 2021 så är det svårt att ställa om, om man inte vet vart man är på väg, menade Barnes.

Eftersom Storbritanniens politik gått ifrån regionbegreppet så finns inte heller några regionala strategier för smart specialisering. Däremot är Cambridge en nationell smart specialiserings-hub för utlandsinvesteringar. Universitetsstaden Cambridge och den mer rurala ”smarta staden” Peterborough har gemensamt prioriterat en rad viktiga sektorer. Det handlar om life science, cleantech, agritech, rymd och försvarsindustri, avancerad tillverkning, samt digital och kreativ sektor. Inom dessa områden har regionen fler internationella företag. Cambridge har goda erfarenhet från tidigare EU-samarbeten, bland annat tillsammans med Malmö och Hamburg kring Smart liv. Och oavsett vad som sker efter Brexit så menar Barnes att det finns ett behov av att fortsätta den typen av internationella samarbeten!

Även Geoff Archer, från East of England European partnership i Bryssel, betonade vikten av fortsatta internationella samarbeten. Idag medverkar aktörer från östra England i ett stort antal EU-program och enligt överenskommelserna så kan Storbritannien ta del av EU-finansiering i projekt som beslutades innan Brexit fram till 2020. Men Archer vädjade till deltagarna att även efter Brexit tänka på Storbritanniens aktörer som möjliga samarbetspartners, för att skapa kritisk massa, bygga nätverk och kombinera olika styrkeområden. East of England kan exempelvis fungera som kontaktpunkt med Jiangsu i China, där man har ett väl etablerat samarbete.

Relaterade inlägg

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

22 mars 2018

FinTech i fokus på Estrad

Sverige har en lång tradition av att utveckla finansiella tjänster och har på senare år genererat FinTech-stjärnor med internationell lyskraft. FinTech brukar beskrivas som en affärssektor som tillhandahåller finansiella tjänster som använder mjukvara och…

Läs hela artikeln

21 mars 2018

Stockholm satsar på nya tekniker i vården

Den 19 mars bjöd innovationslandstingsrådet Daniel Forslund in till ett innovationsmingel, där han presenterade landstingets första innovationsbokslut. Ett spännande arbete som följer upp och mäter innovationsinsatserna. Daniel presenterade flera aktuella satsningar inom landstinget och…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln

19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”? Vid det här laget har…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln