12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

mm
Maria Lindqvist

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi.

Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart City Sweden inledde med att berätta hur Stockholms stad arbetar med hållbarhet. Han lyfte tre typer av cirkulär ekonomi –infrastrukturlösningar, byggrelaterade lösningar och användarorienterade lösningar. Därefter presenterade han några aktuella satsningar, som energiplushus i Norra Djurgårdssatsningen, självtömmande soptunnor och takodling i citykärnan och Horizont 2020-projektet Grow Smarter med satsningar på bl.a. ombyggnation, smart energi och minskad avfallshantering.

Konferensdeltagarna besökte tre exempel på konkreta insatser; Stockholms pilotanläggning för framställning av biokol (se bilden) och Vinnovaprojektet Odlade stadsbazarer med underjordisk odling i samverkan med den sociala ekonomin i Högdalen , samt besök hos GlashusEtt i Hammarby sjöstad. Besöken uppskattades mycket och intresset för bland annat vakuumsugare för avfallshantering var stort.

Edgaras Leichteris från Lituanian Innovation Center konstaterade att för att involvera företag i arbetet med cirkulär ekonomi så måste man anpassa språkbruket. Företag är intresserade av minskade kostnader, medverkan i värdekedjor och mätbara resultat, snarare än av teoretiska resonemang. Samtidigt betonar han vikten av att involvera tvärvetenskaplig forskning, förstå vad som skapar värde för deltagarna, identifiera gemensamma behov och utveckla förtroende mellan individer och organisationer.

Med ökad komplexitet i utmaningar kring miljö, klimat och energi behövs system för industriell symbios, menade Linköpingsforskaren Murat Mirata. Strategier för industriell symbios har funnit i Storbritannien ett tiotal år, men även i Norden växer det fram allt fler goda exempel, bl.a. i Kalundborg (Danmark), Kemi/Torneå (Finland) och Norrköping (Sverige). Arbetet med att utveckla en mer cirkulär och biobaserad ekonomi handlar mycket om attityder, men det behövs även innovationer, t.ex. för att minska avfallet, påverka efterfrågan och ta fram nya lösningar. Det finns mycket kvar att göra. Enligt en ny rapport återanvänds inte 87% av plasten idag!

Under dagen presenterades exempel från olika regioner. Markel Cormenzana från Catalonien konstaterade att utvecklingen av en cirkulär ekonomi utgör ett komplext och svårlöst problem (wicked problem) som kräver samverkan mellan olika typer av aktörer på olika nivåer. För att åstadkomma det behövs en tydlig gemensam vision. Ett exempel på detta är det pågående arbetet med att utveckla miljövänliga superkvarter i Barcelona.

Johanna Leino berättade om ett projekt inom ramen för BSR Star S3 som syftar till implementering av strategier för smart specialisering inom bio- och cirkulär ekonomi. I projektet medverkar partners från Danmark, Sverige, Litauen, Norge och Finland. Enligt den finska statsministern är just bio- och cirkulär ekonomi är ett uttalat fokusområde i Finland och Tampere är en region som satsar mycket på detta bl.a. genom prioriteringar i regionalfonden, utveckling av en ekoindustriell park (ECO3), satsningen på ett nytt cirkulärt utvecklingsområde Hiedanranta och medverkan i BSR-projektets matchmaking event om avfallshantering i Tampere i november 2017.

Från Sverige lyfte Anders Olsson, Region Värmland, exempel på internationella samarbeten kring regionens prioriterade område – skoglig bioekonomi. Spännande ur ett Stockholmsperspektiv är etableringen av den nya inkubatorn STING Bioekonomi, i samverkan med STING i Stockholm. Läs mer. Petra Dalund presenterade arbetet med Urban ICT Arena, en öppen testbädd för smart stadsutveckling i Kista med ambition om ökat samarbete även med internationella aktörer. Ett regionalfondsprojekt. Frontrunners för Innovation, har nyligen beviljats för ett samarbete mellan Urban ICT Arena, Södertälje Science Park och KTH (OpenLab) för att öka innovationskraften i små och medelstora företag genom digitalisering och ökad användning av öppna data.

Från Peterborough i östra England medverkade Katie Thomas, Opportunity Peterborough, som konstaterade att staden är den fjärde största i Storbritannien och var först i landet med att ta fram en handlingsplan (roadmap) för att bli en cirkulär stad. Detta resulterat i en rad satsningar, bland annat etablering av en samverkansplattform, ett program för att lyfta fram goda exempel och satsningar på samverkansprojekt med näringslivet. Cambridge Wireless Industry Network är en klusterorganisation med 415 medlemmar i form av företag och andra aktörer inom cleantech-sektorn i Cambride. John Davies presenterade verksamheten, som bland annat handlar om att hjälpa medlemmarna med nätverksutveckling, kunskap och tillväxtsatsningar. CWIN har bland anant etablerat Special Intererst Groups (SIG) som undersöker specifika affärsmöjligheter och hjälper till att koppla upp medlemmar till nationella och globala nätverk. Man driver även vissa projekt, t.ex. för att stärka nätverk och infrastruktur inom IoT (Internet of Things) och Cambridge Intelligent City, som bl.a. jobbar med smart elförsörjning och en digital testbädd.

Förmiddagen avslutades med två exempel kring avfallshantering. Vice borgmästaren Tautvyadas Tamulevicius från litauiska staden Alytus gav konkreta exempel på hur staden, till följd av tydliga regionala prioriteringar och ökade krav från EU, tagit ett omfattande initiativ för att minska avfallshanteringen. Och Guido Poliseno berätta om det regionala RECOVER och Horizon2020-projektet EMBRACE som båda syftade till minskning av avfallshantering genom återvinning av blöjor.

 

 

Relaterade inlägg

11 juli 2018

Bostaden och klimatet – Vad tycker du?

Den 4 juli var Grön BoStad på plats i Almedalen och arrangerade ett afternoon tea på Teaterskeppet kring temat Bostäder och klimat. Diskussionen inleddes med en presentation från Kevin Anderson kring Sveriges koldioxidbudget och vad…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

19 mars 2018

Att lära av staden

I förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium med forskarna Johan P. Larsson och Martin Andersson, som presenterade den nya rapporten Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv. Syftet…

Läs hela artikeln

16 mars 2018

Vart vill regionerna i framtiden?

Temat för Reglabs årskonferens 2018 var framtiden – hur ser världen ut 2050 och vad kan regionerna göra för att bli attraktiva? Det här arbetar Reglabs medlemmar med under en framsynsprocess 2017–2018. Under två vintriga…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

11 december 2017

Test av projekt inom hållbart boende

Genom GrönBoStad kan små och medelstora företag i Stockholms län söka stöd för att testa tekniker och tjänster, exempelvis genom teknisk verifiering eller bedömning av miljöeffekter. Stödet är på max 150 000 kr…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Goda idéer för hållbar bostadspolitik

Hur kan forskning och innovationer bidra till att utveckla en hållbar social bostadspolitik. Vilka är utmaningarna? Vad kan sektorn göra, vad ligger på regeringens bord och vad är viktigast att prioritera? Den första…

Läs hela artikeln