14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

mm
Maria Lindqvist

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med genomförandet av strategier för smart specialisering.

Niclas Forsling från Nordiska Ministerrådet är koordinator för innovation, av de prioriterade politikområdena inom EUBSR. Han berättade om hur de arbetar för att stärka innovationssamarbetet i Baltikum. Smart specialisering utgör tillsammans med kluster, testbäddar och innovationsstödssystem viktiga verktyg. Idag pågår bland annat ett arbete med att ta fram en policyguide för implementering av strategier för smarta specialisering.

EUBSR arbetar även tvärsektoriellt med frågor om digitalisering, utveckling av små och medelstora företag, talang och entreprenörskap inom flera olika program. Regioner har en viktig roll och det finns idag en plattform som bland annat kan underlätta matchmaking mellan regioner och bidra med olika typer av underlagsmaterial. Att utveckla mer flexibla finansieringslösningar och undvika komplicerade ansökningsprocesser är ett annat område som behöver utvecklas, menar Forsling.

Att få till regionala prioriteringar och ökad interregional samverkan var en av ambitionerna med det kravet på forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering som ex-ante villkor i den nuvarande strukturfondsprogramsperioden. Men, konstaterar Jens Sörvik, tidigare representant för S3-plattformen i Sevilla och numera expert på smart specialisering vid Tillväxtverket, samarbetet mellan europeiska regioner och kluster är fortfarande alltför svagt.

Även om samarbetet har ökat så handlar det snarare om informationsutbyte och gemensamma analyser än om konkreta samarbeten. De viktigaste hindren, enligt en enkät som genomförts av plattformen, är bristen på resurser och ett alltför svagt politisk åtagande (commitment). Men även brist på kompetens och personresurser, regler för investeringar i andra regioner, ovilja till förändring/stigberoende och processuella faktorer som att det tar tid, saknas goda exempel och stöd, försvårar möjligheterna till interregionala samarbeten. Samtidigt konstaterar Sörvik att smart specialisering får ett genomslag inom allt fler program och policyområden inom EU:

” This period was an introduction, the new period will be improvement of supporting methods and instruments, with even more tailored approach and more collaboration among EU-region.”

För att stärka regionernas arbete med smart specialisering kommer Tillväxtverket, enligt Cecilia Johansson, att under närmaste åren fokusera på insatser för regional dialog, klusterutveckling och internationella samarbeten. Men redan idag pågår en rad tematiska samarbeten mellan svenska regioner inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet, bland annat om klimat, digitala tjänster, life science, offshore och livsmedel.

Relaterade inlägg

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln

19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”? Vid det här laget har…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

Paul Lindquist, Karin Wanngård, Ann Linde och Mats Gerdau i det symboliska EU-handslaget.
27 oktober 2017

EU-handslaget i Stockholm

Vi ska samarbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Stockholm. Det enades Stockholmsregionens Europaförening och EU- och handelsminister Ann Linde om på Stockholmsregionens Europadag den 26 oktober. Överenskommelsen…

Läs hela artikeln

26 oktober 2017

Kommer företagen åt forskningens infrastruktur?

Forskningens infrastruktur har stor betydelse för att forskning och företag ska kunna samverka bättre. Det var ämnet för en konferens i Stockholm 25 – 26 oktober som jag var med på. Arrangerade gjorde…

Läs hela artikeln