14 mars 2018

Goda exempel på regional samverkan i Europa

mm
Maria Lindqvist

Stockholmsregionen medverkar genom Nordregio i Interreg Europe-projektet HIGHER , tillsammans med regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen. Den 22 februari samlades ett fyrtiotal personer på Skeppsholmen för att utbyta erfarenheter kring innovationsarbete och smart specialisering.

Från Stockholmsregionen presenterade Jonas Örtquist läget i Stockholms strukturfondsprogram. Han gav en kort presentation av de 10 projekt som idag fått finansiering via regionalfonden och konstaterade att många av dem har en potential för ökat internationellt samarbete. Läs om det. Erik Stenberg, projektledare för strukturfondsprojektet Grön BoStad, lyfte de stora behoven av nya bostäder i Stockholmsregioner. Han konstaterade att det däremot inte bara får handla om att bygga snabbt utan det måste även ske med hög kvalitet för att vara långsiktigt hållbart. Man samarbetar idag med andra projekt, bland annat inom socialfonden i Stockholm och det nationella strukturfondsprojektet Klimatsynk, med ett 80-tal klimatprojekt inom regionalfonden. Men nu är Grön BoStad även berett att utveckla fler internationella samarbeten!

Under dagen fick vi presentationer från flera av våra parters i HIGHER-projektet. Joana Pinheiro från portugisiska CEiiA City Lab berättade om den väl integrerade gränsregionen Northe Portugal och spanska Galicien. Man har identifierat prioriteringar för smart specialisering kring gemensamma utmaningar för att åstadkomma mobilisering kring EU-initiativ, ökad effektivitet, användning av komplementära kompetenser och utveckling av kritisk massa.

Sophie Meuwissen från Cambridge Cleantech, med över 300 medlemmar, konstaterade att samarbetet inom klustret fungerar väl. Man har satsat på samarbete kring entreprenörskap, investeringar, inkubation och nätverkande, bl.a. genom Nordic Innovation Accelerator, ett samarbete kring kommersialisering av smarta elnät (smart grids).

Makedonien är den geografiskt största regionen i Grekland och deltar, enligt Ioannis Spandos från Makedoniens regionalfond, i många internationella projekt och program förutom HIGHER. Det handlar bland annat om samverkan mellan stad och landsbygd inom agrikultur, cirkulär ekonomi och minskade koldioxidutsläpp. Ett exempel är ERIAFF-nätverket för innovation inom agrikultur, livsmedel och skog, där man tillsammans med bl.a. Toscana, Nordbrabant och Alfred Nobels Science Park i Örebro har gjort en kartläggning av livsmedel, gastronomi och nya tekniker som underlag till S3-plattformens temaområde AgriFood.

Den italienska regionen Abruzzos strategi för smart specialisering lanserades 2015 efter en lång process, berättade Allesandro Mucci från regionen. Inledningsvis handlade det främst om forskning, men under processen har man involverat över 500 små och stora företag och skrivit om strategin, som idag prioriterar fem huvudområden; fordonsindustri, IKT/rymd, hälsovård, agrifood och modedesign. Flera projekt av betydelse för strategin genomförs idag inom ramen för IPA Adriatic Program, ett samarbete mellan regionerna kring adriatiska havet. Efter vissa inledande problem med legala frågor har parterna genomfört flera gemensamma konferenser för att utbyta erfarenheter om bland annat ekonomisk, social och institutionell samverkan, tillgänglighet, natur- och kulturresurser, samt minskning av miljörisker.

Esa Kokkonen, The Baltic Institute i Finland, presenterade BSR Star S3-projektet, som utgör en del av det makroregionala samarbetet kring Östersjön. Syftet med projektet är att öka kompetensen för genomförandet av strategier för smart specialisering, öka kunskapen om ekosystemen, involvera företag inom framför allt bioekonomi/cirkulär ekonom, uppmuntra användning av transregionala testbäddar och utveckla nya partnerskap som stärker det internationella perspektivet, t.ex. export och investeringar. Man erbjuder bland annat matchmaking, coaching, utvecklingscheckar, investeringsforum och partnerskap till forskare och företagare, men även stöd till regioner i form av t.ex. lärande, verktyg och policyrekommendationer. Kokkonen betonade vikten av att jämföra sig, lära från varandra och stötta samarbeten mellan sektorer och över gränser.

Relaterade inlägg

29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på? Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar…

Läs hela artikeln

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Smart specialisering och upphandling i fokus

Stockholmsregionen, tillsammans med åtta andra regioner från Portugal, Italien, Spanien, Grekland, England, Slovenien och Litauen, jobbar med smarta specialiseringsstrategier. Det är inom Interreg Europe-projektet HIGHER som man genom analyser, erfarenhetsutbyte och goda exempel…

Läs hela artikeln

26 mars 2018

Vinnovas innovationsdag

Årets innovationsdag hade en ny inramning. Med interaktiva framtidsspaningar, näringsriktig frukost, utställningar och föredrag fick aktörer från Innovationssverige tillfälle att träffas, reflektera och knyta kontakter. Professionalisering, kompetens och trygghet för framtida innovationskraft i…

Läs hela artikeln

14 mars 2018

EU vill se mer samarbete mellan regioner kring smart specialisering

Den 22–23 februari arrangerade Nordregio en Innovation Summit i Stockholm, som en del av Interreg Europe-projektet HIGHER. Under seminariet konstaterades att EU vill se ett ökat fokus på interregionala samarbeten i samband med…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan. Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft…

Läs hela artikeln