16 mars 2018

Vart vill regionerna i framtiden?

mm
Maria Lindqvist

Temat för Reglabs årskonferens 2018 var framtiden – hur ser världen ut 2050 och vad kan regionerna göra för att bli attraktiva? Det här arbetar Reglabs medlemmar med under en framsynsprocess 2017–2018.

Under två vintriga dagar samlades många av Sveriges regionala utvecklingsaktörer i Umeå för att ta del av lärdomar och utbyta erfarenheter.

Reglab är en nationell plattform för regionala analyser och erfarenhetsutbyten. Som en av deltagarna i det inledande samarbetet kring Reglab tycker jag att det är fantastiskt att se vilket brett genomslag och stort intresse plattformen har fått.

Ett tema som genomsyrade årskonferensen var framsyn och frågan om vad som gör en region attraktiv i framtiden. Reglab har i samverkan mellan flera regioner påbörjat framsynsprocessen Region 2050, där 24 organisationer och flera hundra personer medverkar.

Konferensen inleddes med en presentation av forskaren Martin Brynskov om de satsningar som görs i Danmark och inom EU på temat smart cities. Ett exempel på en stad som satsat mycket på detta är Aarhus, där man under senare år genomfört en rad experiment för att testa ny teknik och digitalisering i stadsutveckling. (http://www.smartaarhus.dk/)

Som avslutning på konferensen talade inspiratören Teo Härnén istället om den smarta landsbygden, där han menade att digitaliseringen minskar betydelsen av städerna för kreativitet i framtiden. Hur det nu än må vara med det, så vill jag nog gärna se en möjlighet att kombinera lugnet på landet med utbudet och interaktionen i stadsmiljöer.

Under dagarna arrangerades ett stort antal lärpass, föreläsningar, paneldiskussioner och interaktiva möten. Det svåraste var nästan att välja. Själv tog jag bland annat del av ett av de framtidsscenarios som spelades upp av skådespelaren Love Ersare, på temat Senior City – en framtidsvision där äldre medborgare samlas i en miljö där de får en perfekt matchning mellan behov och utbud med hjälp av hälsochip i nacken. Själv tycker jag det låter skrämmande, men det väckte en del tankar och diskussioner.

Vid ett annat pass fick jag möjlighet att ta del av The global mobility of skilled workers – lessons for Sweden  den första rapporten från ett större projekt om Sveriges förutsättningar för kvalificerad kompetensförsörjning vid Tillväxtanalys. Där diskuterades även frågan om hur vi kan underlätta för kompetensen som redan idag finns i våra regioner att komma in på arbetsmarknaden. Stora och viktiga frågor för regionerna.

Läs mer om årskonferensen:

 

Relaterade inlägg

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

6 april 2018

Ny rapport: Digitalisering – mer än teknik

När det handlar om digitalisering anses Sverige ha kommit långt och vi rankas högt när det handlar om innovationsförmåga, konkurrenskraft och digital mognad. Stockholm uppmärksammas för sin starka startupscen, som genererat många internationellt…

Läs hela artikeln

22 mars 2018

FinTech i fokus på Estrad

Sverige har en lång tradition av att utveckla finansiella tjänster och har på senare år genererat FinTech-stjärnor med internationell lyskraft. FinTech brukar beskrivas som en affärssektor som tillhandahåller finansiella tjänster som använder mjukvara och…

Läs hela artikeln

21 mars 2018

Stockholm satsar på nya tekniker i vården

Den 19 mars bjöd innovationslandstingsrådet Daniel Forslund in till ett innovationsmingel, där han presenterade landstingets första innovationsbokslut. Ett spännande arbete som följer upp och mäter innovationsinsatserna. Daniel presenterade flera aktuella satsningar inom landstinget och…

Läs hela artikeln

19 mars 2018

Att lära av staden

I förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium med forskarna Johan P. Larsson och Martin Andersson, som presenterade den nya rapporten Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv. Syftet…

Läs hela artikeln

12 mars 2018

Stort fokus på cirkulär ekonomi i Europa

 Andra dagen av den Innovation Summit som arrangerades av Nordregio i Stockholm den 22-23 februari hade fokus på erfarenheter av att arbeta med cirkulär ekonomi. Jonas Törnblom från den nybildade nationella plattformen Smart…

Läs hela artikeln

Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine,…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

11 december 2017

Test av projekt inom hållbart boende

Genom GrönBoStad kan små och medelstora företag i Stockholms län söka stöd för att testa tekniker och tjänster, exempelvis genom teknisk verifiering eller bedömning av miljöeffekter. Stödet är på max 150 000 kr…

Läs hela artikeln