21 mars 2018

Stockholm satsar på nya tekniker i vården

mm
Maria Lindqvist

Den 19 mars bjöd innovationslandstingsrådet Daniel Forslund in till ett innovationsmingel, där han presenterade landstingets första innovationsbokslut. Ett spännande arbete som följer upp och mäter innovationsinsatserna. Daniel presenterade flera aktuella satsningar inom landstinget och påpekade att innovation sedan 2018 ingår i landstingets övergripande målstyrningsprocess. Till bokslutet

Efter minglet diskuterades möjligheterna att samla regionens aktörer kring en gemensam satsning på nya tekniker inom vård och omsorg, EmTechSthlm. EmTech står för ”emerging technologies” – teknologier som är under utveckling eller kommer att utvecklas inom de kommande 5–10 åren och som kan bidra till innovation. Det handlar främst om nya digitala teknologier, exempelvis Artificiell intelligens (AI), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Satsningen på nya tekniker i vård och omsorg presenterades av Filippa Kull vid Stockholm Science City. Deltagarna fick sedan reflektera på projektidén under en kort workshop. De betonade bland annat vikten av att utgå från konkreta behov i vård och omsorg och att säkerställa samverkan mellan discipliner och mellan aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Ambitionen under våren är att ta fram en ansökan till Vinnovas Vinnväxt-program. Men även om det inte blir aktuellt så kan detta bli starten på en långsiktig samverkansprocess.

Kanske kan det här bli ett konkret exempel på en strategisk prioritering inom områden hälsa, vård och omsorg, där Stockholmsregionen har möjlighet att utnyttja befintliga styrkeområden inom Life science, Medtech och IKT för att utveckla internationell konkurrenskraft? I så fall kan det bli en del i arbetet med att ta fram en Forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering i Stockholmsregionen, vilket i sin tur kan underlätta framtida tillgång till finansiering – från nationella aktörer och EU!

Relaterade inlägg

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

27 april 2018

Hur kan digitaliseringspolitiken utvecklas?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? är titeln på en ny rapport som Tillväxtanalys presenterade den 26 april. Rapporten sammanfattar ett antal studier om digitaliseringens effekter och vad som…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

6 april 2018

Ny rapport: Digitalisering – mer än teknik

När det handlar om digitalisering anses Sverige ha kommit långt och vi rankas högt när det handlar om innovationsförmåga, konkurrenskraft och digital mognad. Stockholm uppmärksammas för sin starka startupscen, som genererat många internationellt…

Läs hela artikeln

22 mars 2018

FinTech i fokus på Estrad

Sverige har en lång tradition av att utveckla finansiella tjänster och har på senare år genererat FinTech-stjärnor med internationell lyskraft. FinTech brukar beskrivas som en affärssektor som tillhandahåller finansiella tjänster som använder mjukvara och…

Läs hela artikeln

16 mars 2018

Vart vill regionerna i framtiden?

Temat för Reglabs årskonferens 2018 var framtiden – hur ser världen ut 2050 och vad kan regionerna göra för att bli attraktiva? Det här arbetar Reglabs medlemmar med under en framsynsprocess 2017–2018. Under två vintriga…

Läs hela artikeln

10 mars 2018

Viktigt för Storbritannien med interregionala samarbeten – även efter Brexit

Den 22 februari arrangerade Nordregio ett seminarium om interregionalt samarbete och smart specialisering genom kluster och partnerskap inom ramen för Interreg Europe-projektet HIGHER. Ett tema som kom upp flera gånger under dagen var…

Läs hela artikeln

Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine,…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln