6 april 2018

Ny rapport: Digitalisering – mer än teknik

mm
Ann-Christin Nyberg

När det handlar om digitalisering anses Sverige ha kommit långt och vi rankas högt när det handlar om innovationsförmåga, konkurrenskraft och digital mognad. Stockholm uppmärksammas för sin starka startupscen, som genererat många internationellt framgångsrika företag. Men även om vi kommit långt behöver vi ge bättre förutsättningar för innovation, för att upprätthålla tillväxt och konkurrenskraft när utvecklingstakten saktat ner.

Vid ett seminarium på VINNOVA den 19 mars presenterades en kommande rapport, ”Digitalisering ̶  mer än teknik”, av två av författarna, Chalmersforskarna Joakim Björkdahl (se bilden) och Charlotta Kronblad. Den tredje författaren är Martin W. Wallin.

Länk till rapporten

Presentationen varvades med kommentarer från en panel bestående av representanter från tre olika branscher inom näringslivet: Mathias Larsson Carlander, Scania; Mats O. Pettersson, Ericsson och Paula Röttorp, advokatfirman Hannes Snellman.

Seminariet tog avstamp i en lägesbeskrivning av vad företagen arbetar med, hur långt de kommit och vilka utmaningar de möter i arbetet med digitalisering. Det utmynnade i frågan om den forskning som bedrivs svarar mot företagens utmaningar.

Digitaliseringens effekter på företagens verksamhet sammanfattades

  • – effektivare produktion
  • – mer sammankopplad värdekedja
  • – mer intelligenta produkter (varor och tjänster)
  • – nya affärer och affärsmodeller

Även om digitaliseringens effekter hittills främst handlat om effektivitet och teknikinnehåll, är det enligt rapportens författare inte inom dessa områden företagens största utmaningar finns. Författarna menar att det är på affärssidan de största utmaningarna och en stor outnyttjad potential finns. Digitalisering har blivit en strategiskt viktig ledningsfråga. När digitalisering berör fler delar av ett företag behövs en strategi som tydliggör val av inriktning och målsättningar samt kompetensbehov.

Samarbete

Då digitaliseringens potential handlar om att koppla ihop olika datamängder för att effektivisera processer och skapa nya kundvärden behöver företagen ta ett helhetsgrepp om sina data. Det förutsätter ett ökat samarbete mellan de delar av företagen där data genereras, analyseras och används. Företagen behöver även en högre grad av specialisering och samarbete med externa aktörer än idag. ”Företag kan inte och skall inte göra allting själva.”

Agilt arbetssätt

Företagen behöver bli bättre på att testa sig fram i arbetet med att utveckla affärer och affärsmodeller. Dels för att det är effektivare med ett agilt arbetssätt men också för att realisera digitaliseringens möjligheter utan att fastna i planeringen. Behovet av kontinuerlig utveckling och underhåll av produkter medför förändrade arbetssätt med mer samarbete.

Forskning

Författarna lyfte att forskning kopplat till digitalisering ökar i Sverige. Forskningen har en stark koncentration till tillverknings-, fordons- och transportföretag. Författarna saknar forskning om andra branscher och om företagens utmaningar kring ledning, organisering och affärsmodell. I och med att digitaliseringen är en bred och komplex fråga behövs en bättre överblick över forskningen inom området.

Lyft blicken

Digitalisering kan lätt få fokus på interna processer på bekostnad av värde för kund. Att digitalisering kan handla om innovation i betydelsen något nytt för berörda företag innebär inte nödvändigtvis att det handlar om något nytt för världen. I och med att värdeskapandet sker i gränssnitten snarare än i företag i mogna branscher och det finns en tröghet i stora organisationer, menar författarna att perspektivet behöver skiftas från företags- till nätverks- och ekosystemnivå.

Affärsutvecklingscheckar

Rapportens slutsatser stämmer bra med den samverkansmodell Länsstyrelsen i Stockholm valt för sitt arbete med affärsutvecklingscheckar för att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Stockholms län genom digitalisering. I partnerskap med Tillväxtverket, Almi och RISE utvärderas projektförslag och erbjuds stöd till små företag som vill öka sin digitala mognad.
För de företag som är mogna att skala upp sin verksamhet internationellt finns affärsutvecklingscheckar för internationalisering.  Då i partnerskap med Tillväxtverket, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden.

Läs mer om affärsutvecklingscheckar

 

 

Relaterade inlägg

13 augusti 2018

Stort intresse för AI – Stockholm dominerar

I maj presenterade Vinnova en rapport om artificiell intelligens. Där konstateras att utveckling och användning av AI har stor potential, bland annat för att öka tillväxten och effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. I…

Läs hela artikeln

27 april 2018

Hur kan digitaliseringspolitiken utvecklas?

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? är titeln på en ny rapport som Tillväxtanalys presenterade den 26 april. Rapporten sammanfattar ett antal studier om digitaliseringens effekter och vad som…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

22 mars 2018

FinTech i fokus på Estrad

Sverige har en lång tradition av att utveckla finansiella tjänster och har på senare år genererat FinTech-stjärnor med internationell lyskraft. FinTech brukar beskrivas som en affärssektor som tillhandahåller finansiella tjänster som använder mjukvara och…

Läs hela artikeln

21 mars 2018

Stockholm satsar på nya tekniker i vården

Den 19 mars bjöd innovationslandstingsrådet Daniel Forslund in till ett innovationsmingel, där han presenterade landstingets första innovationsbokslut. Ett spännande arbete som följer upp och mäter innovationsinsatserna. Daniel presenterade flera aktuella satsningar inom landstinget och…

Läs hela artikeln

16 mars 2018

Vart vill regionerna i framtiden?

Temat för Reglabs årskonferens 2018 var framtiden – hur ser världen ut 2050 och vad kan regionerna göra för att bli attraktiva? Det här arbetar Reglabs medlemmar med under en framsynsprocess 2017–2018. Under två vintriga…

Läs hela artikeln

Samuel Holmström och Jens Lundqvist tar emot priset
13 februari 2018

Dataspel i byggbranschen och försäljning av ren luft – exempel på digitalisering

1 februari samlades närmare 150 personer på IVA för prisutdelning i 2017 års företagstävling Smart industri. Vinnare blev Lundqvist Trävaru AB, som revolutionerat byggbranschen med inspiration från dataspelsbranschen. Bland finalisterna återfanns även Nackaföretaget 3nine,…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

Paul Lindquist, Karin Wanngård, Ann Linde och Mats Gerdau i det symboliska EU-handslaget.
27 oktober 2017

EU-handslaget i Stockholm

Vi ska samarbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Stockholm. Det enades Stockholmsregionens Europaförening och EU- och handelsminister Ann Linde om på Stockholmsregionens Europadag den 26 oktober. Överenskommelsen…

Läs hela artikeln