13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

mm
Maria Lindqvist

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande industriregion.

Vid ett lunchseminarium på Tillväxtverket presenterade Sten Axelsson den nya rapporten Industrins tillväxt och konkurrenskraft, som analyserar tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag med 1–499 anställda. Axelsson konstaterade att industrins andel av BNP, sysselsättning och näringslivets inköp av varor och tjänster minskade mellan 2000 och 2015. Men under perioden 2011–2016 har Sverige haft en god tillväxt i antal nya industrijobb och industriföretag. Den största tillväxten av jobb har skett i Västra Götaland, Stockholms, Skåne och Jönköpings län.

För Stockholms län handlar det om totalt ca 4 365 nya jobb och ca 780 nya företag. Stockholms län har, tillsammans med Jämtlands län, Gotland, Västra Götaland och Östergötlands län, även haft den högsta tillväxten av förädlingsvärdet. Stockholms växer inom de flesta branscher, men utmärker sig framför allt inom livsmedel, verkstadsindustri och elektronik.

I den avslutande paneldiskussionen gav Ola Asplund, IF Metall, Maria Rosendahl, Teknikföretagen, och Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarvning, sina reflektioner på rapporten och industrins utmaningar. Deltagarna konstaterade att även om allt går bra just nu så är det viktigt av att ha en beredskap för framtida kriser. Det handlar framför allt om att värna de anställda, eftersom det både är svårt och tidskrävande att rekrytera och lära upp ny personal. En annan utmaning handlar om att frigöra tid för utveckling när det är mycket att göra. Digitalisering och cybersäkerhet är områden med stora utvecklingsbehov. Men många små och medelstora företag saknar expertkompetens och har svårt att orientera sig i innovationssystemen.

Industrins tillväxt och konkurrenskraft

Läs pressmeddelandet

 

Relaterade inlägg

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln

23 november 2017

Tyskland bygger för integration

I oktober gjorde Länsstyrelsen en studieresa till Tyskland inom ramen för projektet Grön BoStad. Resan gick till utställningen Making Heimat om integration och bostadslösningar för drygt 1 miljon nyanlända som kom under 2015. Bostadsutmaningen…

Läs hela artikeln

21 november 2017

Innovativa filmer tar plats i Stockholm

Under Stockholms Filmfestival höll Filmregion Stockholm Mälardalen den 15 november ett seminarium om nya sätt att tänka och mäta för att bättre göra filmers olika värden synliga. Seminariet var en del av Filmregionens…

Läs hela artikeln