25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

mm
Ann-Christin Nyberg

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del av de exportfrämjande insatser som erbjuds.

Handelsminister Ann Linde tog vid och visade fina siffror för exporten i Stockholms län.

– Det är inte lätt för exportföretag att hitta rätt stöd, men STHLM GLOBAL ska underlätta, menade Ann Linde. Det som är bra kan bli bättre!

Handelsministern pratade även frispråkigt om situationen för världshandeln och utmaningar för svensk export.

Därefter invigde Ann Linde STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län – genom att symboliskt sammanföra olika delar av främjandesystemet till en global helhet. En dörr in till främjandesystemet och dess stöd! En digital dörr in finns på www.sthlmglobal.se

Därefter tog de främjandeorganisationer som idag utgör kärnan i STHLM GLOBAL plats på scenen och presenterade sina olika erbjudanden. Sammantaget ett mångfacetterat stöd som ska hjälpa företagen ut på den internationella marknaden.

Programmet avslutades med att Tillväxtdirektör Karina Uddén bjöd upp tre företagare på scenen till ett samtal om erfarenheterna från deras respektive företags internationalisering: Liliane Sallander från Infinigra AB, Alexander Helling från Climeon AB och Jan Boström från Gaia Leadership AB. Vi fick ta del av intressanta berättelser och i samtalet lyftes även flera tips till entreprenörer som vill exportera, som exempelvis:

  • Det finns värdefulla lärdomar att hämta från företag som redan gjort en internationaliseringsresa
  • De lärdomar företag får av att internationalisera stärker dem även på sin hemmamarknad
  • Det är viktigt att våga ta risker, men det ska vara kalkylerade risker

Regional exportsamverkan (även kallat regional exportcenter) är en del av Sveriges exportstrategi. 2016 fattade regeringen beslut om att inrätta regionala exportcentra i Östergötland, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Dalarna. Under 2018 har samtliga län/regioner uppdrag att etablera regional exportsamverkan.

På nationell nivå samordnas uppdraget av Tillväxtverket. I Stockholms län samordnas exportsamverkan av Länsstyrelsen och vi som ingår i STHLM GLOBAL är Länsstyrelsen i Stockholms län, Almi Stockholm Sörmland, Stockholms handelskammare, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit samt Enterprise Europe Network genom RISE och Företagarna.

Foto: Marcus Bertilsson

Relaterade inlägg

11 september 2018

EdTech hub invigd i Nacka

Den 5 september invigdes Beyond – Sveriges första EdTech-hubb i Nacka. Beyond erbjuder en samarbetsarena där nordiska start-ups och utvecklare inom utbildningsteknologi kan mötas, skapa och dela kunskap kring lärandets framtid. I samband…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Svårt med kompetensförsörjning i innovativa industriföretag

I samband med konferensen Tema Smart Industri den 8–9 februari lanserades rapporten ”Innovativ industri som vill växa”. Rapporten, som är den första i sitt slag, bygger på Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet,…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

Sara Masur, forskningschef Ericsson
28 november 2017

Digitalisering – en utmaning som kräver nya prioriteringar

Den 15 november samlades närmare 100 personer i Ericssons lokaler i Kista för att diskutera hur små och medelstora företag kan möta de utmaningar som digitaliseringen innebär. Konferensen var en av åtta på…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Urban odling – härodlat, inte bara närodlat

Högdalen i södra Stockholm är platsen för en spännande testmiljö för odlare, teknikinnovatörer och stadsutvecklare som vill prova klimatskyddad urban odling. Anläggningen, som ligger i ett tidigare oanvänt garage under jord i Citycons…

Läs hela artikeln