28 maj 2018

Landstinget uppmuntrar stadsodling i Stockholm

mm
Maria Lindqvist

Intresset för hållbar livsmedelsproduktion i Stockholmsregionen ökar. För att undersöka om stadsodling i större skala är möjligt har landstinget beviljat 300 000 kronor ur hållbarhetsanslaget till projektet ”Effekt- och möjlighetsanalys – livsmedelsproduktion i staden”.

Tillväxt- och regionplanenämnden har beviljat Invest Stockholm Business Region finansiering för att undersöka potentialen att öka produktionen av livsmedel i Stockholm. Målet är att 10 procent av stockholmarnas behov av frukt och grönt ska kunna tillgodoses. Förutom att göra staden mer självförsörjande är förhoppningen att detta ska resultera i nya innovativa metoder för att utnyttja stadens system för energi, värme, vatten och avfall.

Läs mer