5 juni 2018

Flexibilitet viktigt för livslångt lärande

mm
Maria Lindqvist

Nya insatser behövs för att stärka livslångt lärande. Kompetensförsörjningen är ett av de största tillväxthindren, menar många företag. Samtidigt oroar sig fyra av tio personer för att de inte hänger med på grund av brister i kompetensutvecklingen, enligt en studie från TCO. Därför behövs

Den 4 juni arrangerade TCO och Entreprenörskapsforum ett gemensamt seminarium på temat Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

– På grund av globalisering och teknikutveckling behövs ett nytt innovationspolitiskt ramverk, som handlar både om kunskapsförsörjning och omvandling av kunskap till nytta i samhället, sa professor Pontus Braunerhjelm. I det sammanhanget har akademin en roll, speciellt när det gäller att erbjuda vidareutbildning till personer med akademisk examen.

Johan Schnürer, rektor för Örebro Universitet, och Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, konstaterade att det finns ett stort intresse av att arbeta för livslångt lärande inom akademin. Men man sitter fast i ett stelbent tilldelningssystem, där resurserna för att tänka nytt är begränsade. Dessutom konstaterades att regeringen satsat mycket på forskning och innovation under senare år. Nu behöver man stärka även utbildningssidan, med nya typer av flexibla utbildningar. Men omställning tar tid och därför måste arbetet med att ta fram nya, skräddarsydda lösningar påbörjas nu.

– Under senare år har utvecklingen gått åt fel håll, sa Marina Åman från Unionen. Andelen fristående kurser har minskat och enligt Almega och Unionens medlemsundersökningar minskar företagens investeringar i utbildning. Dessutom, menade Åman, finns stora behov av yrkesvägledning, validering, anpassade studiefinansieringssystem och kanske en ny satsning i stil med tidigare hem-PC-reformen för att få in fler personer i utbildning.

Omställningsfonden har under tre år samarbetat med kommuner och landsting för att erbjuda personer som riskerar att bli utan arbete coaching, rådgivning och kompetensutveckling redan innan en uppsägning blir aktuell. Syftet, enligt VD Lars Hallberg, är att stärka anställningsbarhet för individen i takt med att kompenskraven inom kommun och landsting ökar.

Andreas Åström från Almega presenterade ett förslag om att införa ett enkelt kompetensavdrag knutet till företagen. Syftet skulle vara att förenkla för företag att investera i medarbetare genom ett 50-procentigt avdrag på skattekontot. Ett av argumenten var att dagens redovisningsregler har fokus på fysiska investeringar, som ökat under senare år. Personalinvesteringar, som är svårare att skriva av, har däremot minskat.

Sammanfattningsvis konstaterades att det behövs ett flexibelt system, som backas upp av olika insatser från politisk nivå, för att öka det livslånga lärande bland personer med olika förutsättningar.

Läs mer på Entreprenörskapsforum

Läs mer på TCO

Bilden från vänster Pontus Braunerhjelm, Johan Schnürer, Sigbritt Karlsson, Andreas Åström, Lars Hallberg och Marina Åman.