13 juni 2018

Minister invigde Swedish Testbeds i Kista

mm
Claes Palmgren

Med rundvisning längs Kistagången, mingel och flera kloka ord invigde bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samverkansplattformen Swedish Testbeds.

Swedishtestbeds.com är en virtuell mötesplats inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet. Här kan behovs- och projektägare  möta de som har resurser eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna.

Bilden: Peter Eriksson inviger Swedish Testbeds med assistans av Thomas Sundén, VD Sustainable Innovation.

Projektet är medfinansierat av Vinnova som en av flera satsningar för testbäddar i Sverige. Det kompletterar och fördjupar den information som Vinnova tillhandahåller för att öka spridning och kommersialisering av innovationer inom det digitaliserade samhällsbyggnadsområdet.

Vid invigningen påminde Jon Haag från RISE om att vi måste vara tydliga med vad som menas med en testbädd. Han betonade att det inte får vattnas ur och likställas med vilket annat projekt som helst. Testbädden måste ha en tydlig roll som fysisk eller virtuell miljö där idéer som går att kommersialisera kan prövas i samverkan mellan myndigheter, företag och akademi.

Projektgruppen bakom Swedish testbeds består av Sustainable Innovation, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Urban ICT Arena och WSP.
Länsstyrelsen Stockholm har bidragit bland annat som founding partner till Urban ICT Arena.