28 juni 2018

Svårt att växa från startup till storföretag

mm
Ann-Christin Nyberg

Startupmanifestet 2.0 presenterades den 27 juni hos startuphubben SUP46. Startupmanifestet baseras på en undersökning av hur startups ser på vad politikens insatser betyder för dem.

Efter presentationen följde en paneldebatt där moderatorn Annika Lidne grillade politiker om vad deras respektive parti vill göra för att förbättra för startups.

De som medverkade i paneldebatten var:

  • Mikael Damberg (S), näringsminister
  • Daniel Sonesson, SUP46
  • Annika Lidne, moderator
  • Naod Habtemichael (C), ordförande för Centerstudenter
  • Mats Persson (L), ekonomiskpolitisk talesperson

Startupmanifestet 1.0 lanserades 2015 som ett svar på att många politiker och offentliga beslutsfattare berättat om svårigheterna att veta vad svenska startups vill och behöver. Då var målet att göra Sverige till världens bästa startupland.

Enligt startupmanifestet 2.0 är det inte där problemen ligger – att starta företag och startups är lätt i Sverige, men att växa från en startup via en scaleup till ett storföretag är betydligt svårare.

Startupmanifestet 2.0 lyfter även den genomgripande transformation som följer med digitaliseringen och menar att denna utveckling kommer att bli än mer påtaglig med automatisering, artificiell intelligens och kraftig förändring av arbetsmarknaden. Det räcker enligt manifestet inte att förlita sig på dagens storföretag för att säkra framtidens skatteintäkter och jobb. Sverige behöver istället satsa på att bli världens bästa scaleupland och Europas nya tillväxtraket för att säkra de framtida jobben, välfärden och välståndet.

Läs Startupmanifestet 2.0 i sin helhet här.