29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

mm
Maria Lindqvist

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag.

Tillväxt Sthlm

Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm Sörmland AB. Det innebär att även Stockholmsregionens företag kommer att kunna ta del av den tillväxtrådgivning som redan idag erbjuds av Almi i många andra delar av landet.

Projektet påbörjas hösten 2018 och riktar sig till etablerade företag med tillväxtambitioner. Syftet är att öka antalet företag som växer hållbart i regionen genom att utveckla nya affärsmöjligheter, öka omsättningen och/eller nå ut på en internationell marknad.

I erbjudandet ingår en rad insatser

  • rådgivning
  • information
  • kunskapsseminarier
  • behovsanalyser

Det finns även en uttalad ambition att utveckla samarbetet mellan aktörerna inom det företagsfrämjande systemet i Stockholmsregionen. Satsningen bygger på en aktuell kartläggning från Almi Stockholm Sörmland.

Läs ALMI-rapport Kartläggning av tillväxtföretag och det företagsfrämjande systemet i Stockholm

Läs nyhet om Tillväxt Sthlm

Sthlm Global

Ett led i arbetet för ökad samverkan mellan regionens aktörer är etableringen av exportsamarbetet Sthlm Global som lanserades den 24 maj.

Nästa steg för Sthlm Global kommer den 10 oktober 2018 då de arrangerar en Export Summit.

Läs mer och se film från lanseringen av Sthlm Global den 24 maj

Fler intresserade till KickStart

Det har under 2018 gått trögt att lansera satsningen KickStart inom Tillväxtverkets Digilyft i Stockholmsregionen. KickStart Digitalisering är en workshopserie för att öka intresset och kunskapen om vad digitalisering kan betyda för utveckling av små och medelstora företag.

En kickstart tar sex veckor och bygger på tre tillfällen där företag träffas, delar erfarenheter och idéer. Här borde det finnas ett betydligt större intresse.

Läs om KickStart Digitalisering

 

Relaterade inlägg

11 september 2018

EdTech hub invigd i Nacka

Den 5 september invigdes Beyond – Sveriges första EdTech-hubb i Nacka. Beyond erbjuder en samarbetsarena där nordiska start-ups och utvecklare inom utbildningsteknologi kan mötas, skapa och dela kunskap kring lärandets framtid. I samband…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

2 maj 2018

Riksdagsledamöter besökte Södertälje Science Park

Den 23 april besökte riksdagens andre vice talman och riksdagsledamöter från Stockholms läns valkrets Södertälje Science Park. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg. Studiebesöket inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade…

Läs hela artikeln

13 april 2018

Stockholm – en viktig industriregion

Att Stockholm är Sveriges näst största industriregion i antal anställda är något som vi på länsstyrelsen lyft i olika sammanhang. Nu har vi fått underlag som visar att Stockholm dessutom är en växande…

Läs hela artikeln

8 mars 2018

Nya satsningar på Smart industri måste även gynna Stockholm

Den 8–9 februari anordnade Tillväxtverket konferensen Tema Smart Industri. Där presenterades bland annat regeringens nya handlingsplan. Regeringens strategi för nyindustrialisering – Smart industri –lanserades 2016 med syfte att stärka den svenska industrins konkurrenskraft…

Läs hela artikeln

19 februari 2018

Erfarenheter och hur man misslyckas med smart specialisering…

Den 31 januari bjöd Tillväxtverket in till den årliga nationella konferensen om smart specialisering. Omkring 120 personer samlades i Luleå, kring temat ”Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva”? Vid det här laget har…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

20 december 2017

Ta chansen att påverka regionens prioriteringar

Det var ett viktigt budskap vid frukostseminariet som Länsstyrelsen arrangerade inom Innovationskraft Sthlm den 18 december. Temat En smart innovationsstrategi för Stockholm samlade ett 50-tal deltagare från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet. ♦ Se…

Läs hela artikeln

15 december 2017

40 miljoner till digitalisering i Stockholm

Stockholms strukturfondspartnerskap beslutade nyligen att satsa totalt 40 miljoner från EU:s regionalfond på två strategiska projekt som ska bidra till genomförandet av den regionala digitala agendan i Stockholm. Öppna data i Stockholmsregionen är…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln