29 juni 2018

OECD ser stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion

mm
Maria Lindqvist

Trots ökningar i produktivitet och hållbarhet står svensk livsmedelsproduktion fortfarande inför stora utmaningar. Det konstateras i OECD-rapporten som presenterades den 8 juni på Näringsdepartementet.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har vi uppmuntrat ett mer marknadsorienterat och hållbart jordbruk.

Det svenska jordbruket har minskat sin miljö- och klimatpåverkan och genom strukturella förändringar, framförallt en övergång mot större och mer effektiva lantbruk, har produktiviteten ökat något mer än genomsnittet i EU under 1996–2016, enligt OECD.

Samtidigt pekar de på fortsatt stora utmaningar för livsmedelssektorns förmåga till innovation. Det handlar bland annat om hög koncentration i detaljhandel, brist på kompetens, begränsade investeringar i forskning och innovation, samt mer ambitiösa regler för livsmedelssäkerhet, miljö och djurhållning än övriga EU.

Läs regeringens rapport från lanseringen

Läs OECDs rapport