10 juli 2018

Stockholm kan lära om strategisk samverkan och cirkulär ekonomi från Slovenien

mm
Maria Lindqvist

Som ett led i erfarenhetsutbytet inom Interreg Europe-projektet HIGHER arrangerades en konferens och studiebesök den 3–4 juli i Ljubljana, Slovenien. Temat för dagarna var etablering av strategiska forsknings- och innovationspartnerskap (SRIPs) och ett ambitiöst arbete kring cirkulär ekonomi i Slovenien.

Själv blev jag imponerad av att se hur systematiskt man arbetat med frågan om smart specialisering. Jag konstaterade dessutom att det finns stora likheter mellan Stockholm och Slovenien när det gäller ambitioner och utmaningar.

Slovenien är ett litet land, med cirka 2 miljoner invånare, lokaliserat mellan Wien och Venedig, konstaterade en av våra värdar. Närmare hälften av landets företag ägnar sig åt innovation och ca 2% av BNP satsas på forskning, utveckling och innovation, vilket är mer än EU-genomsnittet. Enligt European Innovation Scoreboard ligger Slovenien väl till när det gäller investeringar i forskning och innovation, medan resultaten ligger under genomsnittet. Och liksom i Sverige ser man tecken på minskade investeringar. Man har däremot betydligt mer medel från de Europeiska Investeringsfonderna än Stockholm. Totalt har Slovenien i den innevarande programperioden en budget på cirka €1,2 miljarder för utveckling av kunskap och tillväxtsatsningar.

I forsknings- och innovationsstrategin för smart specialisering har Slovenien identifierat nio prioriteringar; smarta städer, framtidens fabriker, övergången till en cirkulär ekonomi, turism, livsmedel, smarta byggnader, material, medicin och mobilitet. Inom varje område har man utarbetat handlingsprogram och ”roadmaps” för genomförandet. Till stöd för genomförandet har man via utlysningar etablerat 19 strategiska forsknings- och innovationspartnerskap (STRIPs) för samverkan både horisontellt och vertikalt.

Under vårt besök I Ljubjana fick vi presentationer från flera av partnerskapen. Vi fick även tillfälle att besöka Ljubljanas avfallshanteringscentrum, RCERO, som är landets största strukturfondsprojekt och Europas modernaste anläggning för återvinning av mekaniskt och biologiskt avfall.

Avslutningsvis fick vi tillfälle att se ett av de mest avancerade elektronmikroskopen i Europa, lokaliserat på Ljubljanas kemiska forskningsinstitut och ett exempel på samfinansiering mellan regionalfonden och Horisont 2020.

Läs mer om kemiska institutet i Ljubljana

Se film om avfallshantering vid RCERO