11 september 2018

EdTech hub invigd i Nacka

mm
Maria Lindqvist

Den 5 september invigdes Beyond – Sveriges första EdTech-hubb i Nacka. Beyond erbjuder en samarbetsarena där nordiska start-ups och utvecklare inom utbildningsteknologi kan mötas, skapa och dela kunskap kring lärandets framtid.

I samband med invigningen samlades deltagare från startups, skola och offentliga aktörer i de tillfälliga lokalerna för Vercity – en utbildningsgalleria i Nacka. Enligt näringslivsdirektör Anders Börjesson är EdTech en av Nackas fyra starkaste näringslivsgrenar och satsningen ligger väl i linje med kommunens satsningar på utbildningsområdet.

Stockholmsregionen ligger väl till inom den växande EdTech-sektorn, menar Ulf Skarin. Enligt en aktuell rapport rankas Stockholm på 10.e plats i världen när man tittar på bl.a. tillgång till riskkapital, antal företag och – framför allt -de regionala nätverken (myllan). För den som vill veta mer hänvisade han till EdTech Sweden, en konferens som arrangeras i Stockholm den 15–16 oktober i år.

En av de organisationer som stöttar etablering och utveckling av startup inom EdTech är inkubatorn STING (Stockholm Innovation and Growth). STING erbjuder bland annat coaching, finansieringsvägledning, kompetensförmedling och marknadsföringsstöd, berättade Karin Ruis, företagsrådgivare inom EdTech. Hon konstaterade att EdTech är en ny och komplex sektor, som idag växer snabbare än den mer etablerade FinTech-sektorn.

Ola Cornelius avslutade med att dela med sig av erfarenheterna av att etablera an annan tech hubb i Stockholm, H2 hubben, med fokus på digitala lösningar inom hälsoområdet. Därefter fick vi möjlighet att mingla och titta på innovativa EdTech lösningar som presenterades av deltagande start-ups från Norden.

Ta del av rapporten.

Läs mer om EdTech Sweden: https://www.edtechsweden.se/

Läs mer om Sting: https://sting.co/

 

 

 

Relaterade inlägg

10 juli 2018

Urban ICT Arena blir en av Tillväxtverkets S3-piloter

Den 4 juli blev det klart att Urban ICT Arena blir en av 22 klusterorganisationer som valts ut för medverkan i Tillväxtverkets S3-pilot. Programmet erbjuder en nationell plattform för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och certifieringsstöd…

Läs hela artikeln

29 juni 2018

Nya satsningar på tillväxt och export

Stockholmsregionens aktörer satsar på tillväxt och export bland regionens små och medelstora företag. Tillväxt Sthlm Den 4 juni 2018 beslutade strukturfondspartnerskapet i Stockholm att anta regionalfondsprojektet Tillväxt Sthlm, som drivs av Almi Stockholm…

Läs hela artikeln

25 maj 2018

STHLM GLOBAL: Regional kraftsamling för stärkt exportstöd

Den 24 maj 2018 lanserades STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg inledde och poängterade att den regionala exportsamverkan i Stockholms län ska underlätta för företag att ta del…

Läs hela artikeln

16 april 2018

När dårarna driver dårhuset

Den 16 april deltog Innovationskraft i ett lunchseminarium med Renee DiResta, expert på sociala medier och desinformation. Seminariet med rubriken ”När dårarna driver dårhuset”, arrangerades av USA:s ambassad och Arena Idé och handlade om falska…

Läs hela artikeln

21 december 2017

EU-satsning på testmiljöer i Stockholm

I december beslutade Stockholms strukturfondspartnerskap att satsa 25 miljoner från den europeiska regionalfonden på projektet Frontrunners for sustainable innovation. Tanken är att få fram produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och…

Läs hela artikeln

5 december 2017

Informella nätverk bidrar till ökad innovation

Organisationer som utnyttjar informella nätverk kan bli mer innovativa och få bättre tillgång till både kunskap och samverkansparter. Det visar en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm. I rapporten ”Plug in Your Network…

Läs hela artikeln

27 november 2017

EU satsar på kluster och interregional samverkan

Jag var nyligen på konferensen GROW your REGIOn: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters, i ett varmt och soligt Valencia. Temat var hur EU kan underlätta samverkan mellan regioner och vilken roll klusterorganisationer…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Stockholm och Göteborg är draglok för svensk konkurrenskraft

Den 23 november deltog jag i konferensen Swedish Economic Forum. Under konferensen påpekades att det går bra för Sverige när det gäller övergripande produktivitetsutveckling och innovationsförmåga. Men på mer detaljerad nivå finns mer att…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Urban odling – härodlat, inte bara närodlat

Högdalen i södra Stockholm är platsen för en spännande testmiljö för odlare, teknikinnovatörer och stadsutvecklare som vill prova klimatskyddad urban odling. Anläggningen, som ligger i ett tidigare oanvänt garage under jord i Citycons…

Läs hela artikeln

27 oktober 2017

Ny satsning på talangjakt

Anne-Marie Fransson, tidigare VD för IT- och Telekomföretagen,  ska leda talangjakten i Kista. Läs mer

Läs hela artikeln