13 september 2018

Innovativa initiativ i Nacka

mm
Maria Lindqvist

Den 13 september fick jag tillfälle att lyssna till House of Spark, som berättade hur de jobbar för att omvandla idéer till innovationer på temat Vad händer med alla idéer som skapas? Detta blev starten av årets Gather-festival på Nobelberget!

Gather-festivalen arrangerades första gången 2017 och uppmuntrar till innovation genom att samla kultur, forskning, teknik, företag och offentliga aktörer kring olika aktiviteter, bland annat föreläsningar, konserter och innovationslabb. Ambitionen är att inspirera och skapa interaktion.

Vid frukostseminariet medverkade ett 100-tal företagare, som fick tillfälle att lämna synpunkter på vilka innovationshinder som de upplevde som störst. Inte förvånande handlade det framför allt om tidsbrist och finansiering, men även regler och tillgången till kompetens lyftes fram.

Fredrik från House of Spark konstaterade att idag, när vi har tillgång till all världens information via våra smartphones, är det viktigt att snabbt testa nya idéer. Han berättade om sina erfarenheter från Google, där ambitionen är att gå från idé till test på fem dagar. Men man behöver inte göra omfattande marknadsundersökningar för det. Google har konstaterat att med fem testpersoner med olika bakgrund kan man fånga in 80 procent av svarsalternativen.

Problemet idag, menar Fredrik, är inte att få fram nya idéer utan att de flesta idéerna inte tas om hand. För att kunna omsätta nya idéer till innovationer behövs ett holistiskt perspektiv, med allt från visioner till kompetens, resurser, incitament och planer. Men många företag behöver nya affärsmodeller. Det handlar inte längre om att sälja sina timmar utan om att erbjuda kunderna nytta. Själva sätter House of Spark samman interdisciplinära team med personer ur sitt nätverk på LinkedIn, beroende på vilken frågeställning de jobbar med.

Seminariet arrangerades av Frukostakademin Nacka Värmdö, ett samarbete mellan Företagarna Nacka-Värmdö, Nacka och Värmdö kommuner.

Läs mer om Gather-festivalen: https://www.gatherfestival.com/