4 oktober 2018

Urbact City Festival 2018

mm
Arivan Tutal

Den 13-14 september samlades stadsplanerare, experter och politiker från Europeiska städer och regioner för årets URBACT City Festival som denna gång anordnades i Lissabon, Portugal. Under festivalen fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera resultaten från URBACT samarbetet. Dessutom firade programmet 15-år!

Genom workshops, vandringar, paneldiskussioner, en marknad med de olika delprojekten inom URBACT samt spontant nätvärkande fick deltagarna ta del av de viktigaste trenderna som kan utgöra inspiration till förändringar i den egna staden kopplat till ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Representanter från internationella nätverk delade med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner om hur resultaten från URBACT-nätverken kan implementeras direkt i konkreta projekt.

URBACT är ett EU-program där europeiska städer arbetar tillsammans för att utbyta erfarenheter och utveckla en integrerat hållbar stadsutveckling. Inom programmet finns det 20 ’action planning’ nätverk, där städer och regioner arbetar tillsammans under olika teman. Städer utgör centrum för innovation och nyskapande för att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar kopplade till hållbarhet. Det är bland annat genom nätverk som URBACT städer kan samverka för att påverka nationella och internationella beslut.

Över 200 städer var närvarande under festivalen, med utvecklade och beprövade resultat från den första gruppen av URBACT-nätverk.

Från Grön BoStad deltog Arivan Tutal (Länsstyrelsen Stockholm) samt Elin Blomberg (Länsstyrelsen Stockholm).

Nedan är en lista på de svenska städer som är involverade i olika nätverk inom URBACT.

  1. BoostInno – hur den offentliga sektorn i Skåne kan använda kulturen för att generera social innovation.
  2. Freight TAILS – hur en handlingsplan för hållbar godstrafik i Umeå centrum har gjort godstrafik till en het hållbarhetsfråga.
  3. SmartImpact – hur olika projektresultat kan integreras i Stockholm stads linjeverksamhet och bidra till ett förvaltningsöverskridande samarbete.
  4. TechTown – hur Gävle kommun kan skapa bättre förutsättningar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
  5. Resilient Europe – hur Malmö stad förbereder sig på konsekvenserna av klimatförändringar.
  6. AGRI-URBAN – hur Södertälje kommun har delat med sig av sina erfarenheter om hållbart producerad skolmat.
  7. CHANGE! – hur den offentliga sektorn i Skåne kan utveckla medborgardialogen för att inkludera grupper som sällan hörs.