29 oktober 2018

Att tjäna pengar på digitalisering

mm
Maria Lindqvist

Vid ett lunchseminarium på Entreprenörskapsforum den 26 oktober presenterade David Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, resultat från sin forskning. Han lyfte bland annat fram vikten av nya affärsmodeller för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger.

Det finns mycket bra forskning, men det saknas ofta affärsmodeller för att skapa hållbar och långsiktig konkurrenskraft, konstaterade Sjödin. Därefter presenterade han tre fallgropar när det gäller digitalisering i företag:

  • För långsam digital omställning
  • Utveckling av digitala tekniker utan att förstå kundvärdet
  • Försäljning av digitala lösningar utan att förstå konsekvenserna för företagets affärsmodell

För att realisera värdet med digitalisering presenterade Sjödin fem lärdomar från sin forskning:

  1. Börja i liten skala, med utvecklingsbara piloter snarare än stora, komplexa system
  2. Bygg långsiktiga partnerskap
  3. Utnyttja utvecklingskraften i ekosystemen
  4. Involvera hela den egna organisationen
  5. Intraprenörer är viktiga för att driva förändring internt

Sammanfattningsvis konstaterar Sjödin att för att lyckas räcker det inte med ny teknik. Företagen måste dessutom förstå kundernas behov och bli bättre på att samverka, både inom den egna organisationen och med andra i det omgivande ekosystemet.

I den efterföljande diskussionen konstaterade Björn Stekener, Boliden, att svenska företag kan ha nytta av Sveriges tradition av starka kluster och företagssamverkan eftersom det tar tid att bygga nya ekosystem. I utvecklingsprocesser är det viktigt att utgå från kundens behov, men för att lyckas måste kunden dessutom engagera sig och vara beredd att avsätta resurser.

Inom Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion 2030 har man påbörjat 70–80 projekt där digitalisering driver på utvecklingen, berättade Cecilia Waroll, Teknikföretagen och programchef för Produktion 2030. Men att bygga relationer och utveckla nätverk är svårt och det tar tid att skapa förtroende. Därför behövs långsiktigt ledarskap och samverkansplattformar.

Fokus på att spara istället för på att generera intäkter?

Karl Wennberg, professor vid Linköpings universitet, lyfte risken för en ojämlik utveckling av företag i framtiden. Vilka styrkor har Sverige i ett globalt sammanhang? Kanske en hög omställningsförmåga bland industriarbetare? Och vad är vi sämre på? Exempelvis för mycket fokus på kostnadsbesparingar istället för på att generera intäkter?

Läs mer om seminariet