29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

mm
Maria Lindqvist

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på?

Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar svensk matinnovation?

Vid en inledande trendspaning konstaterades att Sverige ligger långt efter exempelvis Danmark och Holland när det gäller innovation och investeringar i FoU inom livsmedelssektorn. Men varför är det så?

Denna frågeställning diskuterades i en panel (bilden) bestående av Per Arfvidsson, ordförande för den nybildade Sweden Food Arena och vice VD Lantmännen, Liisa Smits, grundare och VD Ignitia, samt Daniel Skavén Ruben, rådgivare till The Rockefeller Foundation.

Några av de hinder som lyftes fram var:

  • det finns inte stödsystem med inkubatorer, acceleratorer och testkök
  • svag tillgång till finansiering i hela värdekedjan
  • bristen på kompetens
  • behov av ökad samverkan för att minska fragmenteringen inom sektorn

Men det handlade även om att påverka attityder. Det här lyftes bland annat:

  • behovet av att öka lantbrukarnas intresse för forskning och innovation
  • ta fram nya tvärsektoriella utbildningar
  • att få fler ungdomar att intressera sig för livsmedelssektorn

AGFO är en del av LRF Media som knyter ihop livsmedelssystemet, inspirerar och accelererar utvecklingen, bland annat genom nyhetsbrev och events.

Läs mer

Läs mer om frukostseminariet

Foto: AGFO

Relaterade inlägg

28 november 2017

Pris till svenska uppfinnare

Fyra svenska uppfinnare fick pris i konkurrens från mer än 40 länder vid World Invention and Innovation Forum. Alla fyra vinnande uppfinningar platsar väl inom FN:s hållbarhetsmål. NonoControl, världsledande partikelrenare med applikationer för…

Läs hela artikeln

28 november 2017

Ny rapport från Riksrevisionen

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop 12,3 miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen konstaterar att detta är ineffektivt resursutnyttjande och efterlyser tydligare styrning från regeringens sida. De statliga lärosätenas…

Läs hela artikeln

24 november 2017

Urban odling – härodlat, inte bara närodlat

Högdalen i södra Stockholm är platsen för en spännande testmiljö för odlare, teknikinnovatörer och stadsutvecklare som vill prova klimatskyddad urban odling. Anläggningen, som ligger i ett tidigare oanvänt garage under jord i Citycons…

Läs hela artikeln

27 oktober 2017

Ny satsning på talangjakt

Anne-Marie Fransson, tidigare VD för IT- och Telekomföretagen,  ska leda talangjakten i Kista. Läs mer

Läs hela artikeln

26 oktober 2017

Kommer företagen åt forskningens infrastruktur?

Forskningens infrastruktur har stor betydelse för att forskning och företag ska kunna samverka bättre. Det var ämnet för en konferens i Stockholm 25 – 26 oktober som jag var med på. Arrangerade gjorde…

Läs hela artikeln

26 oktober 2017

Kostnadsfri rådgivning till materialföretag inom EU

Inom Interreg-projektet Baltic TRAM öppnas nu en utlysning där företag inom EU kan ansöka om kostnadsfri rådgivning och provmätningar av material vid något av de ”Industrial Research Centers” som medverkar i projektet. Läs…

Läs hela artikeln

Charlotta Dahlborg presenterar en bild av de mycket komplicerade nätverken mellan personerna bakom patenten.
20 oktober 2017

Att mäta innovation inom akademin

Att mäta samhällsnyttan av universitets och högskolors samverkansuppgift är svårt men viktigt, konstaterade filosofie dr Charlotta Dahlborg och teknologie dr Danielle Lewensohn från Karolinska Institutet vid en Estradföreläsning den 18 oktober. I internationella…

Läs hela artikeln

19 oktober 2017

Workshop med Photonic Sweden

Som ett inslag i det Europeiska fotonikprojektet ÉPRISE bjöd PhotonicSweden in till en workshop i Kista den 17 oktober. Programmet var späckat och vi fick höra om tolv företags och organisationers arbete och vardag…

Läs hela artikeln

6 oktober 2017

Vinnovas utlysning av Vinnväxt är öppen

Vinnväxt är ett av Vinnovas program för att främja hållbar tillväxt i regioner utifrån ett internationellt perspektiv. Utlysningen har fokus på regionala innovationssystem där man kan söka finansiering för 2-8 miljoner kronor per…

Läs hela artikeln

29 september 2017

Att stärka innovation i Europa

Den 18-19 september bjöd samverkansnätverket Regional Nationell Dialog inom Forskning och Innovation (RND FoI) in till möte. Anders Lindholm på Näringsdepartementet presenterade kommissionens senaste meddelande om hur vi ska stärka innovationen i Europas…

Läs hela artikeln