29 oktober 2018

Hur kan Sverige bli bättre på matinnovation?

mm
Maria Lindqvist

Sverige är bra på innovation, men inom livsmedelsområdet ligger vi först på 14:e plats. Vad beror det på?

Den 23 oktober deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av AGFO på temat Vad hindrar svensk matinnovation?

Vid en inledande trendspaning konstaterades att Sverige ligger långt efter exempelvis Danmark och Holland när det gäller innovation och investeringar i FoU inom livsmedelssektorn. Men varför är det så?

Denna frågeställning diskuterades i en panel (bilden) bestående av Per Arfvidsson, ordförande för den nybildade Sweden Food Arena och vice VD Lantmännen, Liisa Smits, grundare och VD Ignitia, samt Daniel Skavén Ruben, rådgivare till The Rockefeller Foundation.

Några av de hinder som lyftes fram var:

  • det finns inte stödsystem med inkubatorer, acceleratorer och testkök
  • svag tillgång till finansiering i hela värdekedjan
  • bristen på kompetens
  • behov av ökad samverkan för att minska fragmenteringen inom sektorn

Men det handlade även om att påverka attityder. Det här lyftes bland annat:

  • behovet av att öka lantbrukarnas intresse för forskning och innovation
  • ta fram nya tvärsektoriella utbildningar
  • att få fler ungdomar att intressera sig för livsmedelssektorn

AGFO är en del av LRF Media som knyter ihop livsmedelssystemet, inspirerar och accelererar utvecklingen, bland annat genom nyhetsbrev och events.

Läs mer

Läs mer om frukostseminariet

Foto: AGFO