22 november 2018

Digital innovation – när förutsättningarna ständigt förändras

mm
Maria Lindqvist

Hur är det att innovera i ett digitalt landskap där förutsättningarna ständigt förändras? Vi går mot ökad individualisering, ett peer to peer-samhälle, där entreprenörer och användare själva är medskapare och förändringsagenter. Det menar forskarna Claire Ingram Bogusz och Hanna von Schantz i en artikel publicerad i tidskriften Entré.

För att pröva om en affärsidé håller, gäller det att snabbt gå till marknaden med en beta-version. Det är stor skillnad mot hur det var tidigare, när företag förväntades presentera färdiga produkter. Och det finns inte heller någon garanti för att produkten kommer att användas på det sätt producenten hade tänkt sig. Entreprenörer som vill bli framgångsrika bör ha människan, kunden, i centrum snarare än tekniken. Men att bli digital entreprenör är inget för den räddhågsne, det innebär stora risker – samtidigt som den ekonomiska insatsen inledningsvis inte behöver vara avskräckande.

Läs hela artikeln

Länk till Hanna von Schantz kommande föreläsning på Estrad, tisdag 11 december, kl. 15.00-17.00 på SUP46.

Föreläsningen arrangeras och livesänds av ESBRI, med stöd från Tillväxtverket, Vinnova och Länsstyrelsen i Stockholm

Illustration: BrunzellDesign.com