22 november 2018

Samverkan i kluster – nyckeln till ekonomisk utveckling?

mm
Maria Lindqvist

EU lyfter i olika sammanhang vikten av att det finns regionala kulturorganisationer, som kan representera företag och branscher i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att delta i internationella matchmaking-events eller att kanalisera finansiering och rådgivningsinsatser från olika EU-program till enskilda företag.

Forskaren Sarah Jack, Handelshögskolan i Stockholm, menar att kluster är en nyckelfaktor för ökad ekonomisk utveckling i olika regioner. De ger möjlighet att både dela kunskap och öka produktiviteten. Hennes forskning visar att de kluster som lyckas bäst är startade av individer och skapade utifrån allmänhetens behov, intressen och kunskap. De bygger också på partnerskap, interaktion och en gemensam nytta.

Stockholmsregionen har inte haft någon formell klusterpolitik, men under senare år har ett antal samverkansplattformar utvecklats, bland annat med stöd av finansiering från de europeiska strukturfonderna. Inom ramen för Tillväxtverkets klusterprogram har testplattformen Urban ICT Arena i Kista valts ut som en av 22 så kallade S3-piloter (piloter inom smart specialisering). Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Sarah Jack

Sarah Jack är den första innehavaren av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon forskar om långsiktig utveckling av företag, företagsstyrning, ledarskap och hur företag kan skapa hållbar tillväxt genom innovation och hållbara investeringar. Tidigare i år föreläste Sarah på en av ESBRIs Estradföreläsningar och presenterade då resultat från ett antal forskningsprojekt som hon har drivit eller medverkat i.

Läs mer om Sarah Jacks föreläsning

Sarah Jack porträtterades i tidningen Entré tidigare i år.

Läs mer om Tillväxtverkets klusterprogram

Läs mer om Urban ICT Arena

 

Foto: Anna-Karin Florén, ESBRI