12 december 2018

AI – science fiction eller verklighet?

mm
Maria Lindqvist

Artificiell intelligens (AI) är komplext och har utvecklats i en rasande takt. Tekniken är svår att greppa och det behövs både utbildning och bättre förståelse för tekniken och hur den kan användas.

Vid en föreläsning konstaterade Fredrik Heintz, Linköpings universitet och Nasim Farahini, Qamcom, att det finns många användningsområden för AI. Men det är framför allt när det gäller att gå igenom stora datamängder för att klassificera data och hitta mönster som AI har stor potential. AI kan exempelvis komma till stor nytta inom avancerad hälsovård, där man genom att analysera enorma mängder data kan urskilja komplicerade mönster på ett sätt som människor aldrig skulle kunna lyckas med. Resultaten kan hjälpa läkare att fatta bättre underbyggda beslut om vilka patienter som ska prioriteras och vilken behandling som ska sättas in.

Föreläsningen arrangerades av ESBRI, med stöd från Tillväxtverket, Vinnova och Länsstyrelsen i Stockholm.

Länk till blogg ESBRI

Foto: Anna-Karin Florén, ESBRI