17 december 2018

Många ska samverka vid systemisk innovation

mm
Maria Lindqvist

Vad är systemisk innovation? Kan systemisk innovation bidra till en bättre miljö? Det är frågor som forskarna Stefan Tongur och Fredric Bauer studerat i sina respektive avhandlingar och som diskuterades vid en Estradföreläsning den 13 november.

Systemisk innovation är teknikskiften som påverkar hela samhället, människors livsstil, attityder och beteenden, branscher och regelverk. Ett aktuellt exempel är bioraffinaderier, som omvandlar biomassa till drivmedel eller kemikalier och därmed kan ersätta fossila bränslen som råvara i många produkter. Ett annat är ERS, elvägar, som gör det möjligt att driva fordon på elektricitet med hjälp av till exempel en strömförande skena i vägen.

Båda dessa exempel kan bidra till att drastiskt minska koldioxidutsläppen. I dag transporteras 90 procent av all godstrafik i Sverige med lastbil. Tekniska lösningar för både elvägar och bioraffinaderier finns redan, men infrastruktur, finansiering, konsumenttryck och regelverk behöver komma ikapp för att en verklig förändring ska komma till stånd. Många aktörer, som ofta har olika uppfattning om syfte, mål och medel, ska samverka. Att få till systemisk innovation innebär med andra ord en komplex utmaning för alla inblandade.

Föreläsningen arrangerades av ESBRI, med stöd från Tillväxtverket, Vinnova och Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs intervju

Bild: Anna-Karin Florén, ESBRI

Estradföreläsning som webb-tv