Arkitektur och planering – ett nationellt intresse?

november 15  •  16:00 - 18:00
IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet arrangeras av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och projektet Framtidens goda stad.

Läs mer och anmäl dig