Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

mars 13  •  12:00 - 13:30
Grevgatan 34, Stockholm

I Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi?

Kommer det bara att handla om de tre storstäderna mot övriga landet?

Kom till Entreprenörskapsforums lunchseminarium

Läs mer och anmäl dig

Fler event