Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet?

september 6  •  08:00 - 09:30
Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34

Tredjelandsstudenter som väljer att studera i Sverige bidrar till det svenska samhället på flera sätt, speciellt stärker de kompetensförsörjningen inom områden där det idag finns skillnad mellan tillgång och efterfrågan. För att stärka svensk konkurrenskraft och entreprenörskap krävs kunskapsutbyten länder emellan. Svenska universitet och högskolor är centrala i sådana utbyten. Välkommen på lansering 6 september av rapporten Attraktion av kvalificerade internationella studenter – privat engagemang? av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA.

Frågor som diskuteras på seminariet:

Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

Hur kan stipendieprogram för internationella studenter som vill komma till Sverige stimuleras?

Läs mer och anmäl dig.