Born globals

oktober 16  •  11:45 - 13:00
Grevgatan 34, Stockholm

Författarna Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH och Torbjörn Halldin, enhetschef Makroanalys Svenskt Näringsliv, presenterar och diskuterar sin analys av s k born globals över tid.

Med born globals avses vanligtvis nystartade företag med en exportandel som överstiger 25 procent inom två till tre år. Både EU och OECD har ställt höga förväntningar på dessa företags möjligheter att snabbt skala upp och spela en viktig roll för näringslivets tillväxt och utveckling. Men trots att born globals växer snabbare både i antal anställda och försäljning per anställd märks inga skillnader när utvecklingen av produktivitet och vinstnivåer studeras. Vid lunchseminariet diskuteras:

  • Vad krävs för att företag ska växa på den internationella marknaden?
  • Bidrar en snabb internationalisering till uppskalning av svenska företag?
  • Är born globals tillväxtmotorer och vilka policyrekommendationer (om några) behövs för att främja dem?

Förutom författarna medverkar Kajsa Hedberg, vd SISP och Jan Grigo, senior underwriter EKN. Fler medverkande tillkommer.

Läs mer och anmälan.