Den inkluderande staden

april 26  •  08:00 - 09:30
WSP i Stockholm, Globen Arenavägen 7, plan 9, matsalen

Implementering av sociala värden i stadsutveckling.

WSP Analys och Strategi bjuder in till seminarium. Att städer växer och förändras medför många stora utmaningar. Några av dessa är att skapa förutsättningar för inkludering och trygghet. För att kunna åstadkomma detta måste vi förstå staden ur många olika perspektiv och skalor. I detta seminarium utforskar vi hur sociala strukturer och urban form upprätthåller exkludering, segregation och otrygghet, vilka kan utmanas genom strategisk stadsplanering.

Läs mer och anmälan