Frukostseminarium: Materialvetenskap i Stockholm-Uppsalaregionen

april 4  •  08:15 - 10:00
EpiCenter, Mäster Samuelsgatan 36, rum Technicum

Nya och smarta material används inom många områden och kan bidra med lösningar på flera samhällsutmaningar. Exempelvis hållbar samhällsutveckling, framtidens hälsovård och smart hållbar produktion. Inom Stockholm-Uppsalaregionen finns kompetens och näringsliv med fokus på dessa områden.

För att få maximal effekt behöver företag och forskare kunna mötas och ges möjlighet till samarbete i en gemensam samverkansplattform. För att utveckla en samverkansplattform behöver det bli tydligt vilka styrkeområden som finns inom materialområdet. Och hur kan vi tillgängliggöra och säkerställa att företag kan dra nytta av regionens spetsmiljöer och använda sig av kompetensen som utvecklas?

Program:
• Välkommen, Åsalie Hartmanis (SwedNanoTech)
• Smart Specialisering, Maria Lindqvist (Länsstyrelsen Stockholm)
• Connecting the Dots, Lars Montelius
• Erfarenheter från stort & litet företag
• Paneldebatt – Moderator: Åsalie Hartmanis

Fler event