Hållbar innovativ upphandling

november 6  •  10:00 - 15:00
Grillska huset, Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla stan

Välkommen till en inspirerande dag med föreläsningar, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är intresserade av upphandling inom kommuner och kommunala bolag.

Den 6 november är det kickoff för en serie seminarier som under vintern och våren kommer att gå igenom hur man genomför innovativa och hållbara upphandlingar – från början till slut.

Du måste inte delta på kickoffen för att få vara med på övriga träffar – men det är en bra start.

Grön BoStad Stockholm – om att bygga grönare, smartare och bättre.

Grön BoStad Stockholmlänk till annan webbplats är ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation.

Läs mer och anmäl dig här!