Inbjudan till informationsmöte om Inkluderande samhällen och Swafs i Horisont 2020

oktober 24  •  13:00 - 15:30
Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Vinnova bjuder in till ett informationsmöte den 24 oktober om utlysningar 2019–2020 inom Swafs och Inkluderande samhällen, med fokus på gemensamma perspektiv; gender, medborgarforskning och etik.

Är du och din organisation intresserad av att söka medel för projekt inom dessa satsningar är du välkommen att delta. Under mötet kommer du att få en överblick av fokusområden i respektive program samt en belysning av gemensamma perspektiv. Du kommer också att få ta del av erfarenheter från projektdeltagare och träffa nationella kontaktpersoner.

Läs mer och anmälan.