Kollektivtrafik i expanderande städer och regioner

september 25  •  16:00 - 18:00
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Varje år sker 1,7 miljarder påstigningar i kollektivtrafiken i Sverige. Och antalet resenärer ökar stadigt i takt med att befolkningen och städerna växer.

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturplan för 2018-2029 ingår också satsningar på kollektivtrafik, framförallt spårbunden. Hur kommer framtidens kollektivtrafik utvecklas och vilka blir konsekvenserna för regional pendling och förstorade arbetsmarknader? Under seminariet ges också en inblick i Köpenhamns växande tunnelbanesystem.

Läs mer och anmäl dig.