Mat till hela jordens befolkning – vilken ny livsmedelsforskning och teknik krävs?

september 18  •  16:00 - 18:00
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Hur ska vi säkra tillräckligt med mat med bra kvalitet till hela jordens befolkning? Den frågan diskuteras intensivt i olika forskarnätverk. Enigheten är stor om att matproduktionen måste vara hållbar och säker för att kunna lägga grunden för hälsosammare produkter och matvanor.

Utmaningarna är alltså identifierade och noggrant beskrivna. Men behovet av livsmedelsforskning och ny -teknik för att de nya produkterna ska bli verklighet och kunna produceras i stor skala på ett hållbart sätt är långt ifrån kartlagt.

  • Vilka är nyckelområdena inom livsmedelsforskningen för att möta utmaningarna?
  • Varför behövs en global forskningsstrategi inom området?

Läs mer och anmäl dig.