Mer än 50 år av felaktig bostadspolitik – går den att ändra?

april 25  •  17:30 - 19:00
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Stora städer fortsätter att växa. Trots en hög byggtakt de senaste åren råder det brist på bostäder i många av Sveriges kommuner. Det drabbar framförallt unga som ska in på bostadsmarknaden. År 2016 var det 20 års kötid för ett förstahandskontrakt i centrala Stockholm.

Välkommen till ett seminarium på IVA.

Läs mer och anmälan